Novinky Späť na všetky novinky

Olympijský klub ďakuje firme SLOVAKTUAL

Olympijský klub ďakuje firme SLOVAKTUAL

Vyhlasovatelia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2013 udelili POĎAKOVANIE firme SLOVAKTUAL s.r.o. za podporu telovýchovy a športových podujatí v meste Prievidza.

Uverejnené: 26.2.2014

Ďalšie novinky