Profesionálna montáž

Certifikácia Žiadajte montážnikov s certifikátom.
Spokojnosť zákazníka s produktami Slovaktual nekončí tým, že zákazník sa rozhodne pre Slovaktual, zaplatí požadovanú čiastku a odchádza domov. Nie je to tak ako keď si kúpi televízor, či chladničku. Objednaním a zaplatením výrobkov Slovaktual začína dlhá cesta k spokojnosti zákazníka, ktorá preverí správnosť jeho rozhodnutia. Jednou z najdôležitejších vecí na ceste za spokojnosťou je samotná montáž okien a dverí, ktorej správnosť umocňuje kvalitu okien. Slovaktual si uvedomuje vážnosť faktu dobrej montáže a preto spoločnosť vo zvýšenej miere dbá na to, aby montážne skupiny boli dobre odborne pripravené zvládnuť správne prevedenie montáže. Slovaktual zriadil priamo vo výrobe školiace stredisko, kde sa jeho montážnici teoreticky, ale aj prakticky učia pravidlám správnej montáže. Ako súčasť školenia nechýba ani montáž na tzv. pásky – ktoré chránia pripojovaciu škáru. Montážnici sú v závere školenia preskúšaní a na základe úspešne zvládnutého školenia získavajú Certifikát, ktorý ich oprávňuje montovať výrobky Slovaktual.

Zákazník by si mal žiadať len montážnikov s certifikátom, ktorí zaručujú správnu funkčnosť výrobkov Slovaktual.

Profesionálna montáž
Školenia

Školenie montážnikov

Slovaktual pravidelne vykonáva odborné školenia pracovníkov pre montáž svojich produktov. Školenia prebiehajú formou odborných prednášok a praktických cvičení v špeciálnych priestoroch spoločnosti, vedú ich odborní garanti s dlhoročnou praxou. Montáž pások illbruck

Montáž pások

Kúpou kvalitných okien to nekončí, my sa zameriavame aj na kvalitnú montáž. Dôkladné utesnenie pripojovacej škáry pri montáži okna je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pripojovacia škára je priestor, ktorý by mal dosahovať podobné tepelne izolačné vlastnosti ako okolité priľahlé konštrukcie podľa požiadaviek určenej normy STN 73 31 34 (popisuje správne a funkčné utesnenie okien, navrhuje z interiéru aj exteriéru parozábrany), ktorá je platná od 01.01.2010. V dnešných podmienkach je čoraz viac kladený dôraz na trvanlivé a kvalitné prevedenie detailov napojenia konštrukcií, ktoré pri ich podcenení budú zhoršovať celkové charakteristiky budovy, a teda aj jej bonitu. Spoločnosť Slovaktual ponúka zákazníkom montáž pomocou okennej fólie illbruck Twinaktiv, ktorá je celosvetovo prvou okennou fóliou, ktorá mení svoje parametre podľa okolitých teplotných pomerov a celých 365 dní v roku zabezpečuje suchú tepelnú izoláciu, teda požadovanú kondíciu pripojovacej škáry.

Už len pena nestačí:

  • Maximálna spoľahlivosť funkčnosti škáry 365 dní v roku
  • Úspora energie
  • Jeden produkt pre interiér a exteriér – menšie riziko zámeny
  • Excelentné vysychanie škáry vďaka premenlivej hodnote „sd“
illbruck montážna páska ME508

Suchá montáž pomocou pásky Illbruck Illmond Trio

montážna páska illbruck TP652
Spoločnosť Slovaktual sa Vám snaží ponúkať novinky vo svete okien a novinky pre skvalitnenie montáže okien. Ak ste sa rozhodli pre nové okná do murovanej novostavby, drevostavby alebo monolitickej stavby, ponúkame Vám úplne nový spôsob montáže namiesto montážnej peny pomocou pások illbruck illmond Trio. Spĺňa požiadavky normy STN 73 31 34, ktorá je platná od 1. 1. 2010 a efektívne a kvalitne utesní pripojovaciu škáru medzi oknom a ostením. Takto ošetrená škára bude funkčná po celú životnosť okna.

Prečo investovať?

  • Maximálna spoľahlivosť funkčnosti škáry po 365 dní v roku
  • Úspora energie
  • Jeden produkt v jednom kroku rieši všetky tri roviny: interiér, tepelnú izoláciu a exteriér
  • Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný (ani odpad z neho)
  • Odolnosť voči poveternosti (UV stabilný)

Montáž pomocou pásky Illmond Trio

Montáž pomocou pásky Illmond Twinaktiv

Montáž pomocou pásky Illmond s perlinkou