Technológie

Technológia výroby plastových okien

Plastové okná Slovaktual sú vyrobené z moderného materiálu PVC, ktorý má extrémne dlhú životnosť. Sú ľahko ošetrovateľné, dizajnovo variabilné a majú vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti. Používaný profilový systém je produktom spoločnosti Aluplast a bol vyvinutý pre klimatické podmienky Rakúska Švajčiarska či Nemecka. To znamená, že okná vyrobené z tohto profilového systému hravo odolávajú veľkým teplotným zmenám.

Základným charakteristickým znakom okien Slovaktual je:

 • Systém troch tesniacich rovín
 • Systém vlepovania izolačných skiel
 • Stavebná hĺbka profilu
 • Kovanie okna

Systém troch tesniacich rovín, alebo systém so stredovým dorazovým tesnením znamená, že priestor medzi rámom a krídlom je utesnený tromi tesneniami. V rámovej časti okna je funkčná škára rozdelená pevnou prepážkou (nosom) do dvoch komôr.

 • Vonkajšia vlhká komora slúži na odvádzanie vlhkosti a vody ( kondenzátu ) do exteriéru
 • Vnútorná suchá komora chráni kovanie voči vlhkosti a nečistotám, čím predlžuje jeho životnosť
 • Odolnosť systémov voči hnanému dažďu je ďaleko vyššia, lebo hnanej vode je v prednej vlhkej komore odobraná kinetická energia a netlačí tak na ďalšie dve tesniace roviny
 • Stredová prepážka taktiež tvorí bariéru proti násilnému vniknutiu, a prispieva k vyššej bezpečnosti celého systému okna
 • Pri pootvorenom okne na vetračku je menšie riziko vniknutia vody do interiéru vďaka stredovej prepážke, ktorá vodu zadržiava. Pri systéme s dvomi tesneniami vniknutiu vody pri sklopenom stave okna nič nebráni.

Systém vlepovania izolačných skiel predstavuje modernú technológiu osadzovania izolačného skla do krídla okna vlepení, ktorá sa úspešne využíva v automobilovom, lodiarskom či v leteckom priemysle. Sklenená výplň je pevne vlepená do krídla okna, čím sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výhody vlepovania skla:

 • Ďalšie zlepšenie tepelnej izolácie okna o 8% až 10%
 • Zlepšenie zvukovej izolácie vďaka celoobvodovému pevnému spojeniu so sklom
 • Menšie riziko vzniku rosenia na okraji skla, keďže v krídle sa nenachádza oceľová výstuž
 • Väčšia priepustnosť svetla do interiéru keďže tieto systémy sú pohľadovo užšie čo prispieva k väčším solárnym ziskom
 • Lepšia stabilita vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu, krídlo nesadá, sklo sa od profilu pri väčších elementoch neodtiahne
 • Vyššia bezpečnosť, pretože vďaka pevnému spoju skla a profilu, nie je možné toto vytlačiť dnu a vniknúť tak do interiéru, ďalej vďaka tomuto spojeniu sa dá krídlo ťažšie deformovať

Stavebná hĺbka profilu je popri tepelno izolačných vlastnostiach druhou najpodstatnejšou veličinou, ktorá hovorí o vhodnosti použitia konkrétneho profilu pre konkrétne použitie. Hovorí o tom, že daný systém dokáže niesť zaťaženia vyvolané vetrom, váhou skla ( napr. pri trojskle) a podobne. Slovaktual má vo svojej ponuke okná so stavebnou hĺbkou 70 a 85 mm.

Kovanie okna je mechanizmus, pomocou ktorého manipulujeme z oknom. Základnou úlohou je umocniť kvalitu okna tým, že ľahkým ovládaním dosiahneme želateľný efekt. Slovaktual osádza plastové okná bezpečnostným kovaní MACO MULTI MATIC, ktorý je charakterizovaný bezpečnostným IS čapom v tvare T, ktorý v podstatnej miere zvyšuje bezpečnosť okna proti vypáčeniu. V základnej výbave je každé okno osadené jedným kusom tohto čapu. Na prianie zákazníka sa dá tento počet navýšiť. K ponuke patria aj bezpečnostné kľučky so zámkom alebo tlačidlom. Kovanie zabezpečuje tri polohy okna a to otvorenú polohu, zatvorenú polohu, sklopnú polohu a polohu mikroventilácie.

Základné rozdelenie okien Slovaktual podľa vhodnosti použitia okna

Technológie

HEROAL 110ES

Okná triedy Heroal predstavujú spoľahlivý systém pre exteriér s vysokou úžitkovou hodnotou. Izolačné trojsklo a dodatočne vypenené izolačné zóny garantujú optimálnu tepelnú pohodu. Stavebná hĺbka 72 mm umožňuje zasklenie v ráme až do 52 mm, v krídle do 68 mm. Izolačné trosjklo sa dodáva v štandarde bez príplatku.

Technológie

PASIV

Okná triedy PASIV so stavebnou hĺkou 85 mm určené pre nízkoenergetické a pasívne domy a všade tam, kde chceme výraznou mierou ušetriť na prevádzkových nákladoch našich obydlí. Ide o tieto produkty:

 • Slovaktual PASIV HL s izolačným trojsklom
 • Slovaktual PASIV OL s izolačným trojsklom
Technológie

STANDARD

Okná triedy STANDARD so stavebnou hĺbkov 70 mm určené pre bytové doby a ich rekonštrukcie, pre objekty komunálneho vybavenia. ( školy, škôlky, odchodné domy a podobne) Ide o produkty:

 • Slovaktual STANDARD OL+ s izolačným trojsklom
 • Slovaktual STANDARD OL s izolačným dvojsklom
Technológie

BASIC

Okná triedy BASIC so stavebnou hĺbkou 70 mm s rovným krídlom, určené pre menej energeticky náročné stavby, pivničné a skladové priestory a podobne. Ide o produkt:

 • Slovaktual BASIC s izolačným dvojsklom