Technológie

Technológia výroby plastových okien

Plastové okná Slovaktual sú vyrobené z moderného materiálu PVC, ktorý má extrémne dlhú životnosť. Sú ľahko ošetrovateľné, dizajnovo variabilné a majú vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti. Používaný profilový systém je produktom spoločnosti Aluplast a bol vyvinutý pre klimatické podmienky Rakúska Švajčiarska či Nemecka. To znamená, že okná vyrobené z tohto profilového systému hravo odolávajú veľkým teplotným zmenám.

Základným charakteristickým znakom okien Slovaktual je:

 • Systém troch tesniacich rovín
 • Systém vlepovania izolačných skiel
 • Stavebná hĺbka profilu
 • Kovanie okna

Systém troch tesniacich rovín, alebo systém so stredovým dorazovým tesnením znamená, že priestor medzi rámom a krídlom je utesnený tromi tesneniami. V rámovej časti okna je funkčná škára rozdelená pevnou prepážkou (nosom) do dvoch komôr.

 • Vonkajšia vlhká komora slúži na odvádzanie vlhkosti a vody ( kondenzátu ) do exteriéru
 • Vnútorná suchá komora chráni kovanie voči vlhkosti a nečistotám, čím predlžuje jeho životnosť
 • Odolnosť systémov voči hnanému dažďu je ďaleko vyššia, lebo hnanej vode je v prednej vlhkej komore odobraná kinetická energia a netlačí tak na ďalšie dve tesniace roviny
 • Stredová prepážka taktiež tvorí bariéru proti násilnému vniknutiu, a prispieva k vyššej bezpečnosti celého systému okna
 • Pri pootvorenom okne na vetračku je menšie riziko vniknutia vody do interiéru vďaka stredovej prepážke, ktorá vodu zadržiava. Pri systéme s dvomi tesneniami vniknutiu vody pri sklopenom stave okna nič nebráni.

Systém vlepovania izolačných skiel predstavuje modernú technológiu osadzovania izolačného skla do krídla okna vlepení, ktorá sa úspešne využíva v automobilovom, lodiarskom či v leteckom priemysle. Sklenená výplň je pevne vlepená do krídla okna, čím sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výhody vlepovania skla:

 • Ďalšie zlepšenie tepelnej izolácie okna o 8% až 10%
 • Zlepšenie zvukovej izolácie vďaka celoobvodovému pevnému spojeniu so sklom
 • Menšie riziko vzniku rosenia na okraji skla, keďže v krídle sa nenachádza oceľová výstuž
 • Väčšia priepustnosť svetla do interiéru keďže tieto systémy sú pohľadovo užšie čo prispieva k väčším solárnym ziskom
 • Lepšia stabilita vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu, krídlo nesadá, sklo sa od profilu pri väčších elementoch neodtiahne
 • Vyššia bezpečnosť, pretože vďaka pevnému spoju skla a profilu, nie je možné toto vytlačiť dnu a vniknúť tak do interiéru, ďalej vďaka tomuto spojeniu sa dá krídlo ťažšie deformovať

Stavebná hĺbka profilu je popri tepelno izolačných vlastnostiach druhou najpodstatnejšou veličinou, ktorá hovorí o vhodnosti použitia konkrétneho profilu pre konkrétne použitie. Hovorí o tom, že daný systém dokáže niesť zaťaženia vyvolané vetrom, váhou skla ( napr. pri trojskle) a podobne. Slovaktual má vo svojej ponuke okná so stavebnou hĺbkou 70 a 85 mm.

Kovanie okna je mechanizmus, pomocou ktorého manipulujeme z oknom. Základnou úlohou je umocniť kvalitu okna tým, že ľahkým ovládaním dosiahneme želateľný efekt. K ponuke patria aj bezpečnostné kľučky so zámkom alebo tlačidlom. Kovanie zabezpečuje tri polohy okna a to otvorenú polohu, zatvorenú polohu, sklopnú polohu a polohu mikroventilácie.

Výrobné haly

Výrobné haly Slovaktual

Výroba plastových okien a hliníkových dverí je sústredená v Pravenci. V súčasnosti sú výrobné linky v piatich výrobných halách o celkovej ploche 33 000 m2. Každá z našich výrobných hál je úzko špecializovaná. Nájdete tu halu pre výrobu bielych a farebných plastových okien a dverí z rady BASIC, ŠTANDART i PASIV, halu pre výrobu hliníkových okien a dverí.

Hala „B“ – výroba plastových okien ŠTANDARD a BASIC

Hala „C“ – výroba plastových okien PASIV

Hala „D“ – výroba hliníkových okien a dverí radu heroal

Hala „E“ – výroba plastových okien pre exportné trhy

Hala „F“ – výroba plastových okien, dverí a posuvných systémov

Výrobný areál spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. – rozloha 16 ha

Fotogaléria

Skladovanie

Technológie

Skladovanie výrobkov využíva priestory o celkovej ploche 12 300 m2. Výrobky sú chránené pred rozmarmi počasia, počítačový systém s čiarovými kódmi zabezpečuje logistiku evidencie a plynulú expedíciu okien.

Fotogaléria

Doprava

Technológie

Rozvoz okien uskutočnuje naša spoločnosť prostredníctvom rozsiahleho a dobre vybaveného vozového parku. Využívame taktiež dodávkové vozidlá obchodných zastúpení, ktoré zodpovedajú potrebným štandardom.

Fotogaléria