Ceny servisných prác

Odporúčané ceny od 1.7.2017  
Práca servisného technika 20 Eur bez DPH/hod (účtuje sa každá začatá polhodina)
Doprava 0,5 Eur bez DPH/km
Príplatok v prípade nutnej manipulácie s nadrozmerným elementom (sklo) nad 4m2 100 Eur bez DPH*
*)V prípade nutnosti použitia manipulačnej techniky sa dohodne individuálna sadzba.  
Servis okien Kompletný servis obsahuje nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti 10 Eur bez DPH/ks krídlo 8 Eur bez DPH/ks viac ako 3 krídla
Servis balkónových dverí Kompletný servis obsahuje nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti 15 Eur bez DPH/ks krídlo 10 Eur bez DPH/ks viac ako 3 krídla
Servis vchodových dverí Kompletný servis obsahuje nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti 25 Eur bez DPH/ks krídlo
Servis posuvných dverí (PSK,HST) Kompletný servis obsahuje nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti 30 Eur bez DPH/ks krídlo
Výmena skla Obsahuje – zameranie skla, dovoz nového skla na miesto výkonu servisu, vysklenie pôvodného skla, vypodloženie a zasklenie nového skla. 25 EUR bez DPH/m2 + cena skla 30% príplatok v prípade skla nad 4m2 alebo váhy nad 150 Kg
Výmena náhradného dielu (kovanie, tesnenie) 10 EUR bez DPH jednoduchá výmena do 30 min. + cena náhradného dielu 15 EUR bez DPH zložitá výmena za každých 30 min. + cena náhradného dielu
 
Pracovná doba servisných technikov Pon – Pia 8:00 – 16:00

Dôležité informácie k cenníku

Cena sa môže meniť vzhľadom k celkovému času a od spotrebovaného materiálu potrebného na odstránenie reklamovanej závady. Minimálna suma za servisný zásah (výjazd + úkon servisného technika) je 30 Eur bez DPH.   Prečítajte si tiež informácie o cenách plastových a hliníkových okien.