Žalúzie a rolety

Žalúzie z hliníkových lamiel sa stávajú štandardným zatienením okenných otvorov. Ľahké, moderné a estetické žalúzie s retiazkovým ovládaním v interiéri dokonale splývajú s plastovými oknami. Nosné prvky žalúzií sú z hliníkových ťahaných profilov.

Jednoduché ovládanie je zabezpečené guličkovou retiazkou, ktorá slúži k natáčaniu lamiel i vyťahovaniu a spúšťaniu žalúzie. Ovládací mechanizmus je chránený hliníkovou lištou.
Žalúzie a rolety

Rolety

Rolety majú príjemný vzhľad a ich ovládanie je jednoduché s ľahkým chodom. Podľa požadovaného komfortu ovládania sa môžete rozhodnúť pre ľahké mechanické ovládanie pomocou kľuky alebo elektrické pomocou vypínača so servomotorom.
Plochu rolety tvoria spájané lamely v bielej, šedej alebo béžovej farbe – z komorového plastu alebo hliníkových profilov s penovým vnútrom.

Nadokenná plastová roleta

Nadokenná plastová roleta
Predstavuje najjednoduchší a veľmi pohodlný systém zabudovania – montuje sa súčasne s oknom. Vodiace lišty a kastlík sú plastové, lamely môžu byť plastové alebo hliníkové. Používa sa hlavne pri výmene starých okien – z vnútornej strany je kastlík viditeľný a z vonkajšej strany je možné čiastočne prekryť kastlík vonkajšou omietkou.

Predokenná roleta

Predokenná roleta
Predokenná roleta sa používa menej, môže sa namontovať aj po osadení okna. Roletový kastlík je zvonku viditeľný. Vodiace lišty, kastlík a lamely rolety sú hliníkové.

Predokenná zaomietacia roleta

Predokenná zaomietacia roleta
Predokenná zaomietacia roleta je najčastejšie používaná. Roleta sa zabuduje pred okno, tak nevznikajú tepelné mosty a po omietnutí kastlík rolety nie je viditeľný ani z vonkajšej ani z vnútornej strany. Pri použití tejto rolety sa musí preklad nad oknom urobiť s odstupom z vonkajšej strany.