Ceny montážnych prác

Odporúčané ceny od 1.7.2017

Novostavba

Plastové okná13 Eur bez DPH / bm
Hliníkové okná20 Eur bez DPH / bm
Posuvné dvere HST, PSK a elementy nad 4 m225 Eur bez DPH / bm
*)V prípade nutnosti použitia manipulačnej techniky sa dohodne individuálna sadzba.

Rekonštrukcia

Plastové okná
– Demontáž– Montáž– Murárske práce 
20 Eur bez DPH / bm

Ošetrenie pripojovacej špáry

Parotesné a paropriepustné pásky7 Eur bez DPH / bm + cena materiálu
Komprimačné pásky5 Eur bez DPH / bm + cena materiálu

Doprava

Paušálny poplatok za vývoz okien priamo na stavbu výrobcom50 Eur bez DPH
Paušálny poplatok za vývoz okien priamo na stavbu výrobcom a použitie hydraulickej ruky100 Eur bez DPH