Spoločnosť

Spoločnosť
Spoločnosť

Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. vyrába plastové a hliníkové okná a dvere. Na Slovensku je v oblasti plastových okien najväčším výrobcom na trhu. Firma zamestnáva priemerne 600 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla tržby viac ako 68,7 mil. Eur. Na Slovensku a na niektorých exportných trhoch, ako je Česko a Rakúsko, disponuje vlastnou, predajcami podporovanou organizáciou odbytu. Sieť zmluvných predajcov predstavuje približne 150 vzorkových predajní.

Kontaktné informácie

Stratégiou firmy SLOVAKTUAL s.r.o. je orientácia na konkrétneho zákazníka, jeho požiadavky a skrátenie dodacích termínov na minimum. Samozrejmosťou je aj kvalita dodaných výrobkov o čom svedčia certifikáty od štátnej skúšobne LIGNOTESTING Bratislava, VÚSAPL Nitra, rakúskej skúšobne ERTL Oftering/Linz a MZLU Zlín. V januári 2005 Slovaktual úspešne absolvoval kombinovaný certifikačný audit systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001, systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2004 a systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:1999.

História vývoja spoločnosti

2011

Dokončenie haly E, v poradí už piatej, pre výrobu “okien pre Európu” určených najmä pre západoeurópsky trh a pasívne domy.

2010

V kruhu zamestnancov a obchodných partnerov sme oslávili úspešných 20 rokov na trhu.

2009

Slovaktual sa umiestnil medzi najlepšími zamestávateľmi spomedzi veľkých spoločností. Best Employers 2009, Kategória – Veľké spoločnosti.

2008

V januári 2008 prevzala Slovaktual švajčiarska spoločnosť AFG Arbonia-Forster-Holding AG.

2007

Otvorenie novej haly D, kde je umiestnená výroba atypických okien a hliníkových dverí, a dokončená nadstavba administratívnej budovy.

2006

V septembri 2006 bola slávnostne otvorená ďalšia nová výrobná hala a nový sklad hotových výrobkov s logistickým centrom pre distribúciu.

2005

K pätnástemu výročiu pôsobenia spoločnosti na trhu bola dostavaná ďalšia výrobná hala s najmodernejšou technológiou riadenou počítačmi bez potreby papierovej dokumentácie. Spoločnosť sústredila všetku výrobu do Pravenca.

1998

V súlade s európskymi trendmi zakúpila najmodernejšiu linku “SINGLE LINE” na výrobu plastových okien od nemeckej firmy ELUMATEC. V zrekonštruovanej výrobnej hale v Pravenci sa sústredila výroba farebných a atypických okien a v novej hale v Pravenci začala výroba štandardných bielych okien.

1993

Začiatkom roku spoločnosť zakúpila výrobnú linku z rakúskej firmy ACTUAL a začala s vlastnou výrobou.

1990

Založenie spoločnosti Slovaktual ako montážnej firmy.