Media kit

Spoločnosť Slovaktual prináša nové vnímanie kvality plastových okien a hliníkových dverí. Disponujeme širokou distribučnou sieťou, ktorá uľahčuje konečnému spotrebiteľovi ľahkú a efektívnu dostupnosť k celému sortimentu Slovaktual.

Kontakt pre médiá: marketing@slovaktual.sk

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť SLOVAKTUAL bola založená v roku 1990 ako montážna firma. V prvých rokoch svojej existencie firma SLOVAKTUAL prevádzala montáž plastových výrobkov pre niektoré zahraničné firmy, napr. INTERNORM. Začiatkom roku 1993 spoločnosť zakúpila výrobnú linku z rakúskej firmy ACTUAL a začala s vlastnou výrobou. Firma SLOVAKTUAL začala postupne pracovať na dvojsmennú pracovnú dobu a v sezónnych mesiacoch (august-november) bola zavedená tretia smena. V roku 1998 v súlade s európskymi trendmi zakúpila najmodernejšiu linku “SINGLE LINE” na výrobu plastových okien od nemeckej firmy ELUMATEC. Vďaka novej linke sa mohla rozdeliť produkcia – v zrekonštruovanej hale v Pravenci sa sústredila výroba farebných a atypických okien a v novej hale v Pravenci sa spustila produkcia štandardných bielych okien. Výroba hliníkových profilov zostala v Nitrianskom Pravne.
Na základe vlastných dlhoročných skúseností firma SLOVAKTUAL prestala vyrábať plastové dvere a začala vyrábať hliníkové dvere. Na výrobu dverí zakúpila firma nové strojné zariadenie od firiem ALUMA a ELUMATEC. V roku 2005 – k pätnástemmu výročiu pôsobenia spoločnosti na trhu – bola dostavaná ďalšia výrobná hala s najmodernejšou technológiou riadenou počítačmi bez potreby papierovej dokumentácie. Spoločnosť sústredila všetku výrobu do Pravenca. V septembri 2006 bola slávnostne otvorená ďalšia nová výrobná hala a nový sklad hotových výrobkov s logistickým centrom pre distribúciu. V roku 2007 bola otvorená nová hala D, kde je umiestnená výroba atypických okien a hliníkových dverí, a dokončená nadstavba administratívnej budovy. V januári 2008 prevzala Slovaktual švajčiarska spoločnosť AFG Arbonia-Forster-Holding AG.