Sklá

Izolačné sklo

Pod pojmom izolačné sklo rozumieme trojsklo (resp. dvojsklo), ktoré sa vyznačuje špecifickými technickými hodnotami, konkrétnou úrovňou tepelnej izolácie, protihlukovej ochrany a úrovne bezpečnosti.

Jednotlivé sklené tabule izolačného skla môžu byť rôznej hrúbky a takisto môžu byť medzi nimi rôzne rozostupy. Medzisklený priestor je vymedzený dištančnými rámikmi a je naplnený vzácnym plynom, ako napríklad argón alebo kryptón.

Sklá
Izolačné trojsklo v skladbe napríklad 4/16/4/14/6 definuje, že prvá sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, dištančný rámik je široký 16 mm, stredná sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, druhý dištančný rámik je široký 14 mm a tretia sklená tabuľa má hrúbku 6 mm. Celkovo je tak izolačné trojsklo hrubé 44 mm.

Ako sa vyrába izolačné sklo

Najdôležitejšie pojmy izolačného skla

  • Ug – Index prechodu tepla cez izolačné sklo Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 izolačného skla pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižšie, tým má izolačné sklo lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.
  • g – solárny faktor skla Solárny faktor skla určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Platí priama úmera, čím je vyšší, tým je interiér pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný.
  • LT – svetelná priepustnosť Hodnota prestupu svetla označuje percentuálny podiel slnečného žiarenia vo viditeľnom svetelnom spektre (380-780 nm), ktoré je prenášané z exteriéru do interiéru. Jeho hodnota je závislá od hrúbky zasklenia, skladby sklenenej tabule ako aj príslušnej pokovenej vrstvy. Čím je hodnota LT vyššia, tým viac svetla prepustí izolačné sklo do interiéru.
  • Rw – index nepriezvučnosti Často sa označuje aj ako zvuková alebo vzduchová nepriezvučnosť. Udáva sa v decibeloch (dB) a vyjadruje schopnosť okien utlmiť hluk z vonkajšieho prostredia. Čím má izolačné sklo tento index vyšší, tým má lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti a do miestnosti prepustí menej hluku.

Bezpečnostné sklá

Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG)

Sklá
Je vyrobené spojením dvoch alebo viacerých tabúľ skla pomocou niekoľkých vrstiev bezpečnostnej PVB fólie. Tá sa vyznačuje vysokou pevnosťou, priľnavosťou a elasticitou. V prípade rozbitia skla, priľnú črepy k fólii, nevypadnú von a nedôjde k ohrozeniu zdravia.

Fólia taktiež zabraňuje vniknutiu predmetov či osôb cez rozbité sklo. Preto sa VSG sklá používajú pri stropnom zasklení a pre zvýšenie bezpečnosti proti vlámaniu.

Tvrdené bezpečnostné sklo (ESG)

Sklá
Nazýva sa tiež kalené sklo. Vyrába sa zahriatím sklenej platne na vysokú teplotu a následne sa rýchlo ochladí.Tým sklo získava vyššiu pevnosť, odolnosť voči nárazu aj voči prudkej zmene teplôt. Ak napriek tomu dôjde k jeho rozbitiu, rozbije sa na malé kúsky, ktoré nepredstavujú riziko zranenia.

Viac informácií o bezpečnostných sklách.

Ornamentné sklá

Sú miestnosti, v ktorých potrebujete zachovať dostatok súkromia, ale nechcete sa vzdať denného svetla. Ide napríklad o kúpeľne alebo vstupné haly.

Vtedy pre svoje okná alebo dvere zvoľte izolačné sklo, kde jedna je sklená tabuľa s ornamentným vzorom. V našej ponuke sú rôzne vzory s rôznou úrovňou priehľadnosti.

Sklá Slovaktual