Sklá

Kombinácia skladby skiel dovoľuje využiť prednosti rôznych typov skiel, ale aj usmerňovať slnečné spektrum a vyhovieť rôznym požiadavkám:

  • Bezpečnostné sklá na ochranu proti vniknutiu vznikajú plošným spojením dvoch, či viacerých vrstiev skla a špeciálnych fólií s vysokou pevnosťou a elasticitou
  • Reflexné, protislnečné sklá tvoria účinnú ochranu proti slnečnému žiareniu. Tenkou vrstvou oxidov kovov alebo koncentráciou pigmentu vo farebných fóliách medzi vrstvami skla je možné regulovať slnečnú energiu
  • Okrasné ornamentové sklá zo skiel predfarbených v hmote alebo s plastickou povrchovou štruktúrou pre rôzne účely
  • Sklá s okrasnými a bezpečnostnými mriežkami medzi vrstvami skla v rôznych tvaroch, hrúbkach a povrchovej úprave

Ukážky sklenných výplní

Sklá Slovaktual