Ako „ISO“ pomáha každodennej praxi

Takýto spôsob riadenia spoločnosti bolo potrebné zaviesť preto, lebo dynamický rozvoj výrobných kapacít až na súčasných 11 000 m2 a skoro miliardovým obratom…
(Dom a byt, Apríl 2007)