Novinky Späť na všetky novinky

Animačná súťaž „Okná pre život“

Animačná súťaž „Okná pre život“

Každá kreatívna činnosť pomáha deťom rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť. Deti sa učia lepšie vyjadrovať svoje myšlienky, nazerať na svet z rôznych uhlov pohľadu a nachádzať svoje vlastné riešenia situácii, v ktorých sa ocitnú. Prácou v tíme sa stávajú komunikatívnejšími, bystrejšími a v budúcnosti určite úspešnejšími.

Aj preto sa nám zapáčila myšlienka zrealizovať animačnú súťaž detí materských a základných škôl a aktívne sme ju podporili.

Máme 20 súťažných videí

Ak sa Vám ktorékoľvek video nižšie zapáči, choďte na FB stránku organizátora súťaže a dajte videu svoje „Páči sa mi to“. Deti budú určite radi, a najúspešnejšie tímy získajú od nás zaujímavé ceny.

V septembri sme stanovili tému Okná pre život, ale zároveň sme deťom nechali dostatok voľnosti.

„Čo za vašimi oknami chcete vidieť? Aký je váš ideálny výhľad? Čo sa za nimi odohráva? Ako sa za nimi žije?“

Animačné video 1

Animačné video 2

Animačné video 3

Animačné video 4

Animačné video 5

Animačné video 6

Animačné video 7

Animačné video 8

Animačné video 9

Animačné video 10

Animačné video 11

Animačné video 12

Animačné video 13

Animačné video 14

Animačné video 15

Animačné video 16

Animačné video 17

Animačné video 18

Animačné video 19

Animačné video 20

 

Uverejnené: 19.11.2019

Ďalšie novinky