Novinky Späť na všetky novinky

Best Employers Slovensko 2009

Best Employers Slovensko 2009

Dňa 21.apríla 2009 sa v hoteli Carlton v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov štúdie o Najlepšieho zamestnávateľa Slovenskej republiky. Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. bola vyhodnotená ako 2. najlepší veľký zamestnávateľ v 5.ročníku štúdie Best Employers Slovensko.

Kategória – Veľké spoločnosti

 1. T-Mobile Slovensko, a. s.
 2. SLOVAKTUAL s.r.o.
 3. Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.

Spoločnosť SLOVAKTUAL sa do tohto prieskumu, ktorý v celosvetovom rozsahu každoročne organizuje spoločnosť Hewitt Associates, zapojila po prvýkrát. O to väčšie bolo prekvapenie v podobe druhého miesta získaného v kategórií veľkých spoločností.

Konateľ spoločnosti Ľubomír Majzlan v panelovej diskusii TOP 6 najlepších zamestnávateľov Slovenska:

„Som hrdý predovšetkým na našich zamestnancov, z ktorých mnohí pracujú pre spoločnosť Slovaktual už 10-15 rokov. Títo zamestnanci stáli pri vzniku spoločnosti, preskákali si s nami počiatočné ťažké roky a ostali verní firme doteraz. Je to naozaj dlhoročné partnerstvo v dobrom aj v zlom. Za celé vedenie môžem konštatovať nesmiernu radosť, že sme sa dostali medzi také spoločnosti ako je T-Mobile a Allianz. Naše umiestnenie si vážime o to viac, že sme sa v prvej trojke ocitli ako jediná výrobná firma, čo svedčí o pozitívnom vnímaní našimi zamestnancami. Touto cestou by som sa im chcel poďakovať a venovať im symbolicky toto ocenenie“

O umiestnení v rebríčku TOP zamestnávateľov nerozhoduje meno, veľkosť, odvetvie, ani značka. Jedinými kritériami sú motivovanosť zamestnancov a ich spokojnosť. Keďže všetko závisí od anonymných odpovedí zamestnancov, nie je to „iba“ súťaž medzi najlepšími, ale zúčastnené firmy tak zároveň dostávajú vysvedčenie od vlastných ľudí. Podľa projektovej manažérky štúdie Best Employers 2009 Eugénie Sochorovskej sú motivovaní zamestnanci takí, ktorí chcú, aby ich firma dosahovala dobré výsledky. V spoločnosti SLOVAKTUAL sa tento ukazovateľ pohybuje na úrovni 65%.

Druhým určujúcim faktorom je miera súladu, ktorá popisuje vzťah medzi potrebami zamestnancov, pohľadom vedenia spoločnosti, politikami a nástrojmi, ktoré spoločnosť využíva v personálnej práci. Vypočítaním týchto dvoch charakteristík a ich váženým priemerom každá spoločnosť získa určité bodové ohodnotenie, ktoré určuje jej poradie v rebríčku. Spoločnosť SLOVAKTUAL patrí dlhodobo k najväčším zamestnávateľom v regióne. Zamestnancom vytvára príjemné pracovné podmienky, čo potvrdili aj svojimi odpoveďami v dotazníku. Po pracovnej dobe sa spoločnosť usiluje o zabezpečenie aktívneho oddychu svojim pracovníkom v neďalekom v relaxačno-rehabilitačnom centre. Organizáciou mnohých firemných podujatí sa snaží o vytváranie neformálnych vzťahov medzi zamestnancami, čo prispieva k lepšej tímovej spolupráci. Vedenie spoločnosti SLOVAKTUAL si je vedomé, že práve zamestnanci sú kapitál, ktorý prináša firme pridanú hodnotu a do ktorého sa oplatí investovať. Preto aj v súčasnej hospodárskej situácii urobí všetko pre to, aby mohla poskytnúť svojim zamestnancom prácu a naďalej spolu s nimi rástla a napredovala.

Rebríčky štúdie Best Employers 2009
Kategória – Veľké spoločnosti

 1. T-Mobile Slovensko, a. s.
 2. SLOVAKTUAL, s. r. o.
 3. Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.
 4. Slovak Telekom, a. s.
 5. Bekaert Slovakia, s. r. o.

Kategória – Malé a stredné spoločnosti

 1. Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.
 2. ESET, s. r. o.
 3. GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.
 4. Microsoft Slovakia, s. r. o.
 5. HORNEX, a. s.

Uverejnené: 21.4.2009

Ďalšie novinky