Bezpečný dům v praxi

Jak znemožnit zlodějům vloupání do domů a bytů? S touto otázkou si lámou majitelé nemovitosí hlavu od nepaměti. V současnosti se jako nejefektivnější způsob zabezpečení jeví kombinace mechanických a elektronických prvků.
(Můj dům, December 2012)