Novinky Späť na všetky novinky

Certifikovaná montáž = istota kvality

Certifikovaná montáž = istota kvality

Montáž plastových okien, ich servis, údržba a technické poradenstvo boli pre spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. vždy na poprednom mieste. Byť lídrom kvality v oblasti okien a dverí priamo vyžaduje zabezpečenie plnohodnotných školení a zvyšovania kvalifikačných schopností montážnikov, ktorí okná a dvere inštalujú u koncových zákazníkov.

Každoročné zaškoľovania vykonáva SLOVAKTUAL v spolupráci s garantom procesu školení, ZDRUŽENÍM SLOVENSKÝCH VÝROBCOV VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A KONŠTRUKCIÍ, DODÁVATEĽOV S NIMI SÚVISIACICH KOMPONENTOV A TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV NA ZABUDOVANIE OKIEN, združením SLOVENERGOokno.

Istota pokojného a bezpečného bývania vďaka kvalitným oknám a dverám môže byť až vtedy, keď sú zabezpečené všetky jednotlivé oblasti od výberu profilového systému až po osadenie posledného najmenšieho komponentu v mieste stavby. 

Spoločnosť SLOVAKTUAL môže byť právom hrdá na to, že všetky tieto požiadavky spĺňa tak po legislatívnej ako aj odbornej stránke a poskytuje svojim klientom „okná pre život“ už skoro celé štvrťstoročie.

Uverejnené: 30.4.2014

Ďalšie novinky