Články Späť na všetky novinky

Dva pohľady na bezpečnosť okien

Dva pohľady na bezpečnosť okien

Chcete mať doma bezpečné okná, ktoré zlodej len ťažko prekoná? Myslite na kvalitné kovanie, bezpečnostné sklá, či uzamykateľnú bezpečnostnú kľučku. Na bezpečnosť okien sa však nestačí pozerať len z hľadiska ochrany majetku či súkromia, ale tiež z hľadiska ochrany zdravia.

 

1. Bezpečné okná zvonku

Každý prvok, ktorým dokážeme zvýšiť bezpečnosť okien, je vítaný. Zvýšenie bezpečnosti riešime napríklad bezpečnostným sklom či okenným kovaním s prítlačnými valčekmi v tvare hríbika. Hríbik sa uchytí do protikusu v okennom ráme a zvýši tak odolnosť voči vypáčeniu krídla okna z rámu. Čím je počet takýchto bodov väčší, tým je  okno odolnejšie voči vypáčeniu. K vyššej odolnosti prispieva aj pevné stredové dorazové tesnenie v profile.

Čo sa týka samotného skla, tak úroveň ochrany vrstveného bezpečnostného skla zlepšujeme napríklad použitím väčšieho počtu PVB fólií. Tie vytvárajú v skle tzv. medzivrstvy.  

  • Základnú úroveň ochrany proti vandalizmu vám poskytne trieda  P1A – P2A, čo znamená, že medzi dvomi sklami musia byť aspoň 2 PVB fólie.
  • Strednú úroveň ochrany reprezentujú triedy bezpečnostných skiel P3A – P4A, kde sú medzi dve sklá vložené minimálne 4 PVB fólie. Takéto sklo odolá menej závažnému, ručne vedenému útoku.
  • Aby sklo dostatočne dlho odolávalo aj premysleným útokom páchateľa, je potrebné medzi dve sklá vložiť aspoň 6 PVB fólií. Tým sklo dostávame do zvýšenej úrovne ochrany, do triedy P5A.

bezpečnostný čap slovaktual maco

Normovaná bezpečnosť okien

Pokiaľ hovoríme o normovanej bezpečnosti, okná alebo dvere zaraďujeme do bezpečnostných normovaných tried RC1 až RC6. Skratka RC je odvodená z anglického Resistance Classes. Každá trieda vyjadruje odolnosť okien proti pokusu o prekonanie pri lúpeži, resp. inom násilnom vniknutí. Záväznou normou je tu EN 1627.

Pre zaradenie do normovaných bezpečnostných tried vždy posudzujeme okno ako celok. To znamená, že pre danú triedu bezpečnosti musíme použiť nielen adekvátne okenné kovanie obsahujúce bezpečnostné body na všetkých uzáveroch, ale zároveň vlepované bezpečnostné sklá či bezpečnostnú kľučku (napr. MACO TRESOR). Veľký dôraz musíme klásť aj na zabudovanie okien do stavebného otvoru, na ktoré sú kladené presné požiadavky. 

V triede RC2 musí okno odolať minimálne 3 minútam fyzického násilia zlodeja, ktorý používa jednoduché náradie na páčenie (napr. skrutkovač). Okno musí mať bezpečnostné zasklenie podľa EN 356 P4A a musí byť vybavené okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm. Pod kľučkou je vložená podložka zabraňujúca odvŕtaniu. 

V triede RC3 okno dokáže odolať minimálne 5 minút zlodejovi, ktorý používa páčidlo dlhé aspoň 71 cm, ďalší skrutkovač, mechanickú ručnú vŕtačku a prípadné ďalšie ručné náradie. Okno v tejto triede musí mať bezpečnostné zasklenie podľa EN 356 P5A, okennú kľučku so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm a podložku proti odvŕtaniu.

Plastové okná pre slovenský a český trh sú vyrábané najčastejšie v základnej úrovni bezpečnosti, v triede RC1, výnimočne v triede RC2. V Rakúsku, či Nemecku je čoraz viac požadovaná trieda RC2.

Dodatočné zabezpečenie

V prípade otvorových výplní sú triedy bezpečnosti RC4, RC5 a RC6 prakticky nerealizovateľné. Pre ich dosiahnutie je nutné využiť ďalšie dodatočné zabezpečenie. Ako sú mreže, pevné rolety, vonkajšie uzamykateľné žalúzie, okenice apod.

Ak nechávate svoj dom alebo byt dlhšie bez dozoru, k vášmu pokoju prispeje aj využitie niektorého z dostupných alarmov. V prípade vlámania sa do vášho príbytku cez okno alebo dvere vydávajú hlasné vysoké tóny, prípadne dostanete sms upozornenie na váš mobilný telefón.

uzamykateľná kľučka

2. Bezpečné okná zvnútra

Venujte tiež pozornosť tomu,a by okná boli bezpečné pre vás a vaše deti. Obzvlášť pri veľkých preskleniach je táto otázka namieste.

Aj v tomto prípade je vhodné využitie vrstveného skla s PVB fóliami. Vďaka obzvlášť vysokej pevnosti a priľnavosti PVB fólii sa pri rozbití skla črepy k fólii prichytia a zabraňujú rezným ranám a úrazom (trieda 2B2). Takéto sklá tiež ochránia osoby proti prepadnutiu zasklením, ak sa okno nešťastnou náhodou rozbije (trieda 1B1).

Spomeňme opakovane aj uzamykateľnú bezpečnostnú kľučku. Slúži nielen na ochranu pred násilným vniknutím zvonku, ale zároveň aj ako detská poistka. Zvedavé deti je niekedy ťažké ustriehnuť a pokiaľ je možné, že sa vyštverajú k oknu, uzamykateľná kľučka im zabráni v otvorení okna.  

Pracovníci Slovaktualu sú pravidelne školení a certifikovaní aj zo strany výrobcov bezpečnostných kovaní. Pri výrobe okien kladieme dôraz nielen na výber správnych bezpečnostných komponentov ale hlavne na ich správne namontovanie. Naši zmluvní predajcovia Vám radi názorne zodpovedajú všetky ďalšie otázky, aby ste sa pri výbere okien mohli správne rozhodnúť. Presne podľa toho, čo naozaj potrebujete.

Vyberte si bezpečné okno

Uverejnené: 10.10.2016

Ďalšie články