Články Späť na všetky novinky

Panikové dvere zabezpečia rýchly a bezpečný únik z budovy.

Panikové dvere zabezpečia rýchly a bezpečný únik z budovy.

Panika môže vzniknúť kdekoľvek, nečakane. A môže sa veľmi rýchlo šíriť. V ohrození života prestanú ľudia reagovať s rozvahou a pokúšajú sa za každú cenu ujsť do bezpečia. Predstavte si, že takto reagujú desiatky, možno stovky ľudí naraz. Navyše, vo verejnom priestore, ktorý dôverne nepoznajú, ako napríklad obchodné centrum. Predstavte si, že v takomto chaose narazíte na zamknuté dvere a rútiaci dav ľudí vás na tie dvere natlačí…

Panika vo verejnej budove

Ako panikové dvere fungujú?

Kovanie panikových dverí je špeciálne navrhnuté tak, aby osoby v strese dokázali intuitívne otvoriť dvere z vnútornej strany len tlakom ruky alebo tela na panikovú hrazdu. A to aj v prípade, ak sú dvere zamknuté. Samozrejme, bez nutnosti použiť kľúč alebo iný predmet.

Slovaktual panikové dvere

Kde všade narazíte na panikové dvere?

Hlavnou funkciou dverí s panikovým kovaním je teda umožniť ohrozeným osobám rýchly a bezpečný únik z budovy. Používajú sa na únikových východoch vo verejných budovách, kde sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí a kde je predpoklad vzniku paniky, pokiaľ dôjde k akémukoľvek ohrozeniu. Ide napríklad o obchodné centrá, supermarkety, firmy, kiná, školy, nemocnice, hotely, a pod. V obchodných centrách si takéto dvere môžete všimnúť zvyčajne hneď vedľa otočných dverí. Vždy sa takéto dvere otvárajú v smere úniku.

 

Aké sú požiadavky na panikové kovanie?

Pri návrhu dverí pre únikové cesty rozlišujeme dva druhy priestorov.

  • V neverejných priestoroch sa pohybujú ľudia, ktorí tieto priestory dôverne poznajú. Postačuje preto použiť núdzový východový uzáver ovládaný kľučkou. V tomto prípade sa riadime normou STN EN 179.
  • Vo verejných priestoroch, kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí, je vyššia pravdepodobnosť vzniku panikovej situácie. Na únikovej ceste je už nutné použiť panikové východové uzávery. Tie sú ovládané horizontálnym držadlom, tzv. hrazdou. Tu je záväzná norma STN EN 1125.

Slovaktual hrazda na panikové dvere

U nás, v Slovaktuale, si môžete vybrať dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové, s kľučkou alebo s hrazdou… Dokonca aj s elektronickým vrátnikom. Viac podrobností pre váš konkrétny projekt Vám radi poskytneme v našej sieti zmluvných predajcov, alebo priamo v Pravenci.

Nezabúdajte na to, že núdzové východy musia byť vždy riadne označené a ľahko rozpoznateľné. A samozrejme, nepretržite priechodné a použiteľné.

Viac tipov na blogu

Uverejnené: 8.3.2017

Ďalšie články