Články Späť na všetky novinky

Slovaktual sa pripojil k Charte diverzity

Slovaktual sa pripojil k Charte diverzity

Líder na trhu okien a dverí, Slovaktual sa s hrdosťou pripojil k Charte diverzity. Tento krok je dôsledkom našej snahy o podporu inklúzie a rovnosti na pracovisku, čo prináša viaceré výhody pre našich zákazníkov aj zamestnancov.

Čo je charta diverzity?

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou, ktorá propaguje princípy diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. Slovenská verzia tejto charty bola spustená v roku 2017 a jej cieľom je vytvoriť rešpektujúce a inkluzívne pracovisko pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, národnosť, sexuálnu orientáciu či zdravotný stav.

V Slovaktuale veríme, že rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie je kľúčom k inováciám, lepšej produktivite a spokojnosti zamestnancov.

charta diverzity

Výhody ktoré prináša pre zamestnancov

 • Inkluzívne pracovné prostredie: Naše záväzky voči Charte diverzity zaručujú, že naše pracovisko je priateľské, rešpektujúce a podporujúce pre všetkých zamestnancov.
 • Kariérny rast a rozvoj: Investujeme do školení a rozvoja našich zamestnancov, aby sme podporili ich profesionálny rast.
 • Pozitívna firemná kultúra: Vytvárame prostredie, kde sú všetci zamestnanci rešpektovaní a majú možnosť vyjadriť svoj názor, čo prispieva k celkovej spokojnosti a motivácii​
V rámci našej účasti v Charte diverzity sme implementovali niekoľko iniciatív:
  • Školenia pre zamestnancov: Organizujeme pravidelné školenia, aby sme zvýšili povedomie našich zamestnancov v tejto oblasti.
  • Inkluzívna komunikácia: Dbáme na to, aby naša komunikácia, či už interná alebo externá, bola inkluzívna a rešpektujúca.
  • Podpora rovnosti: Vytvárame podmienky pre rovnaké príležitosti v kariérnom raste a odmeňovaní​.

Pripojenie sa k Charte diverzity nie je len internou záležitosťou.

Pre našich zákazníkov to znamená:

 • Lepšiu zákaznícku podporu: Rovnosť a inklúzia na pracovisku vedie k vyššej spokojnosti a motivácii našich zamestnancov, čo sa priamo premieta do kvality služieb, ktoré poskytujeme.
 • Inovatívne riešenia: Diverzita prináša rôznorodé pohľady a nápady, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať naše produkty a služby.
 • Spoločenská zodpovednosť: Ako signatár Charty diverzity sme sa zaviazali k spoločenskej zodpovednosti, čo znamená, že podporujeme udržateľnosť a pozitívne spoločenské zmeny​

Cieľ DOVISTA 11 Rozvoj Ľudí a Inklúzia

Záväzok k trvalej udržateľnosti

Naša snaha o diverzitu a inklúziu je neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku k trvalej udržateľnosti. Veríme, že inkluzívne pracovné prostredie je základom pre dlhodobý úspech a pozitívny vplyv na spoločnosť.

Uverejnené: 30.5.2024

Ďalšie články