Excelentná nová hala – excelentný zážitok

Myšlienka postaviť novú výrobnú halu spoločnosti Slovaktual vznikla už na jeseň roku 2005 ako dôsledok neutíchajúceho dopytu po značkových oknách…
(Stavebný trh, Máj 2006)