Novinky Späť na všetky novinky

Konferencia „Okno, dvere a fasády“ je úspešne za nami.

Konferencia „Okno, dvere a fasády“ je úspešne za nami.

Činnosť združenia SLOVENERGOokno je veľmi pestrá a prospešná. Všetkých jeho členov spája záujem o kvalitu a korektné podnikanie na Slovensku. V tomto roku združenie oslavuje 10 rokov od svojho založenia.  A to je čas nielen obzrieť sa späť, ale hlavne, ešte viac zintenzívniť svoje aktivity.

Aj preto sa združenie rozhodlo zorganizovať  prvý ročník dvojdňovej konferencie OKNO, DVERE a FASÁDY 2018 v hoteli Tenis vo Zvolene, v dňoch 24. – 25. októbra.

Táto myšlienka nás nadchla a SLOVAKTUAL podporil konferenciu ako jej hlavný partner.

Prvý deň zasadli odborné komisie

Slovenergookno dalo dokopy odborníkov a technológov z firiem a Stavebnej fakulty STU. Tí vytvorili celkom 8 odborných komisií a oboznámili sa s ich vecným programom.

odborné komisie

Každá komisia je zameraná na užšiu problematiku, ako napríklad „izolačné sklá“ alebo „tieniaca technika“. Samozrejmosťou sú komisie na okná, a to podľa materiálu, z ktorého sú vyrábané. T.z. drevo, plast, hliník. Samostatná komisia vznikla tiež pre oblasť kvalitnej montáže okien a dverí.

rozhovor členov odborných komisií

Rozhovory neutíchali ani počas coffee breakov: skúsení odborníci z firiem, ako VELUX, MINTAL, REHAU, aluplast, RAKYSTAV, HOBLINA, INGSTEEL. INOUTIC , SAINT GOBAIN a SLOVAKTUAL a tiež vedeckými pracovníkmi Stavebnej fakulty.

Slávnostné otvorenie konferencie

Počas uvoľnenej atmosféry spoločenského večera si viac ako 60 hostí mohlo po príchode oživiť spomienky vďaka voľne bežiacej prezentácii. Tajomník združenia, Ing. Pavol Panáček, v nej priblížil desaťročnú históriu združenia, ako aj obdobie jeho predchodcov: ENERGOokno  a SLOVOKNO, až od roku 2001.

Predseda združenia Daniel Holler v úvodnom príhovore zdôraznil hlavné míľniky a spolu s podpredsedom, Ľubomírom Majzlanom, slávnostne otvorili konferenciu. Odovzdali tiež ďakovné listy členom za ich dlhoročnú odbornú prácu.

ďakovné listy členom združenia

 

Krst publikácie „Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna“

Činnosť združenia je veľmi obsiahla. Rieši technické normy, vzdeláva, školí, radí, navrhuje… A to nielen vo vzťahu k výrobcom, ale tiež smerom k odbornej verejnosti a samozrejme spotrebiteľom.  A keďže združenie pred pár dňami vydalo túto novú publikáciu, rozhodli sa ju pokrstiť práve počas tohto večera.

krst publikácie

krst publikácie

Autormi sú prof. Ing. Ivan Chmúrny PhD., prof. Ing. Anton Puškár PhD. a Ing. Pavol Panáček PhD. a sušeným ovocím ju pokrstil Ing. Peter Kuruc.

Publikácia dokumentuje rozličné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri výmene okien v existujúcej výstavbe v okolí pripojovacej škáry a zaoberá sa zhotovením pripojovacej škáry pri novej výstavbe. Okrem iného popisuje situácie, pri ktorých je vylúčené riziko vzniku plesní a situácie, pri ktorých takéto riziko môže vzniknúť.

 

Zvyšok veľmi vydareného večera pokračoval v príjemnej atmosfére pri pokojnej jazzovej hudbe.

večer Slovenergookno

Konferencia

večer Slovenergookno

slovenergookno - večer

Konferencia OKNO, DVERE a FASÁDY za účasti 125 poslucháčov

Je štvrtok, 9:00. Sála je plná a prvý blok prednášok začína.

program konferencie

Odborným garantom je prof. Ing. Boris Bielek, PhD. vedúci Katedry pozemných stavieb SvF STU v Bratislave a čestný člen združenia SLOVENERGOokno. Zároveň si pre poslucháčov pripravil zaujímavú prezentáciu na tému Výskumno-vývojová spolupráca SvF STU s realizačnou praxou v oblasti fasádnej techniky budov. 

prednáška Bielek

prednáška SIGA

prednáška

Program všetkých prezentácií a zoznam prednášajúcich nájdete tu. 
Všetky prednášky budú členom združenia sprístupnené na stránke slovenergookno.sk.

SLOVAKTUAL podporil túto konferenciu ako hlavný partner, a zároveň sme pomohli s organizáciou tohto podujatia.

Uverejnené: 27.10.2018

Ďalšie novinky