Novinky Späť na všetky novinky

Medzinárodný deň bezpečnosti pri práci sme si v Slovaktuale pripomenuli súťažou

Medzinárodný deň bezpečnosti pri práci sme si v Slovaktuale pripomenuli súťažou

Bezpečnosť práce nie je len súbor pravidiel, zákonov a vyhlášok – je to zmýšľanie ľudí pri práci a ich prístup k nej.

V Slovaktuale dlhodobo vedieme zamestnancov k tomu,  aby svoju bezpečnosť nebrali na ľahkú váhu. Aby svojím správaním neohrozovali seba, a ani nikoho iného na pracovisku.

A keďže 28. apríl je Medzinárodným dňom bezpečnosti pri práci, využili sme to a pre zamestnancov výrobných hál a skladov sme pripravili vedomostný kvíz s atraktívnymi cenami.

Cieľom bolo, aby sa každý na chvíľu zamyslel nad svojimi každodennými činnosťami a uvedomil si, čo bezpečnosť práce znamená a ako ju dodržiavať. Že prevencia vzniku úrazov je dôležitá a ako môže každý prispieť k bezpečnosti seba aj ostatných. Každého, kto dosiahol aspoň 5 správnych odpovedí, sme zaradili do losovania o pekné ceny.

Teší nás, že sa do súťaže zapojilo až 200 výrobných zamestnancov a že veľká väčšina odpovedí bolo správnych.

Plagát s výhernými cenami ku dňu BOZP

 

Aké boli otázky v kvíze? : )

Jeden z testov vyzeral napríklad takto:

 • Pracovné topánky nosím preto, lebo:
  1. Chránia nohy v prípade pádu predmetu na nohu a prsty
  2. Sa mi nechce drať moje vlastné
  3. To firma vyžaduje

 

 • Ak mám poškodený stroj/nástroj/prostriedok s ktorým pracujem, tak:
  1. To nahlásim majstrovi a pracujem ďalej
  2. Nenahlásim nikomu, vykonám opravu a pracujem ďalej
  3. Odmietnem vykonať prácu a poškodenie nahlásim majstrovi

 

 • Ak sa mi pri práci stala skoroudalosť, pri ktorej ale nedošlo k úrazu, tak:
  1. To nahlásim majstrovi, ktorý so skoroudalosťou oboznámi všetkých pracovníkov
  2. To nahlásim majstrovi, ktorý to nemusí ďalej riešiť
  3. Neurobím nič, nabudúce si dám väčší pozor

 

 • Pri vniknutí chemikálie do očí:
  1. Vyplachujem oči studenou tečúcou vodou
  2. Vyplachujem oči teplou tečúcou vodou
  3. Postupujem podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov

 

 • Manipulovať s otvoreným ohňom v hale je:
  1. Zakázané
  2. Povolené
  3. Povolené, ale nesmiem byť v blízkosti horľavého materiálu

 

 • Pri požiari tuhej látky použijem:
  1. Hydrant, vodný hasiaci prístroj, práškovy hasiací prístroj, penový hasiaci prístroj
  2. Snehový hasiaci prístroj
  3. Na hasenie použijem bundu a ovievam oheň

Tak čo? Zvládli ste to?

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne k sebe aj svojim kolegom.

Váš Slovaktual

Uverejnené: 30.4.2021

Ďalšie novinky