Nové priestory spoločnosti Slovaktual

Spoločnosť Slovaktual, zabezpečuje vynikajúce kvalitatívne vlastnosti svojich produktov. Okná sa vyrábajú na plnoautomatizovaných výrobných linkách (výrobu riadi počítačová technológia bez výkresovej dokumentácie)…
(Stavebníctvo a bývanie)