Nové referenčné stavby

PETRŽALKA – Nový háj

Vďaka netradičnému návrhu sa dalo vyhovieť individuálnym požiadavkám klientov

Uverejnené: 12.3.2015