Pomoc po povodniach Späť na sponzoring

Spoločnosť Slovaktual obdržala od primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu žiadosť o materiálnu pomoc občanom Handlovej, ktorých najviac postihla ničivá povodeň zo dňa 15.8.2010.

Vedenie spoločnosti ani na chvíľu neváhalo a rozhodlo sa, že pomôže pri rekonštrukcii zničených domov. Dňa 27.10.2010 odovzdalo ZADARMO 6 ks okien trom rodinám v Handlovej.

Aj takýmto veľkorysým gestom dokázala spoločnosť Slovaktual, že jej nie je ľahostajné utrpenie ľudí a že vie pomôcť ľuďom v núdzi.

Pomoc po povodniach

Primátor Ing. Podoba ďakuje vedúcemu obch. oddelenia Ing. Grossovi

Pomoc po povodniach

Pán Július Lekár z Prievidzskej ulice 38

Pomoc po povodniach

Pani Cerovská Emília z Prievidzskej ulice 42