Gelnica Vypracovať cenovú ponuku

Zmluvný predajca

Predajné miesto v Gelnici je zrušené.

V prípade reklamácií na zrealizované zákazky týmto predajným miestom kontaktujte:

Dušan Hanes

Mlynská ul. 29

Spiššská Nová Ves

Mobil: 0902 950 759
E-mail: spisskanovaves@slovaktual.eu  

Webstránka: https://oknahanes.webnode.sk/


Predajňa

Referenčné stavby

Všetky referencie

Mapa