Novinky Späť na všetky novinky

Slovaktual a Nová zelená úsporám 2013

Slovaktual a Nová zelená úsporám 2013

Výrobky firmy Slovaktual splnili legislatívne požiadavky a predpísané technické parametre pre registráciu v zozname výrobkov a technológií Programu Nová zelená úsporám v Českej republike. Nová zelená úsporám 2013 je programom Ministerstva životného prostredia ČR, ktorého poslaním je čo najväčšia efektivita vynaložených prostriedkov pri stavbe resp. prestavbe rodinného domu a zníženie emisií vďaka výstavbe domov s nízkou energetickou náročnosťou. Majitelia rodinných domov pritom nesledujú najnižšiu cenu stavebných materiálov ale reálnu úsporu energie dosiahnuteľnú zakúpením kvalitných a certifikovaných produktov, ku ktorým výrobky Slovaktual patria.

Uverejnené: 6.9.2013

Ďalšie novinky