Novinky Späť na všetky novinky

SLOVAKTUAL hlavný partner konferencie OKNO, DVERE A FASÁDY 2018

SLOVAKTUAL hlavný partner konferencie OKNO, DVERE A FASÁDY 2018

Pozývame vás na konferenciu Okná, dvere a fasády, ktorú organizuje združenie SLOVENERGOOKNO, za odbornej garancie profesora Ing. Borisa Bieleka, PhD.

Konferencia sa uskutoční dňa 25.10. (štvrtok) v hoteli TENIS vo Zvolene. Registrácia od 8:30.

SLOVAKTUAL hlavný partner konferencie OKNO, DVERE A FASÁDY 2018

Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších informácií z oblasti navrhovania, zhotovenia a zabudovania otvorových konštrukcií budov a závesných stien spĺňajúcich platné požiadavky noriem.

SLOVAKTUAL, ako hlavný partner podujatia, vidí veľký prínos najmä pre architektov a projektantov, developerov, výrobcov a predajcov pôsobiacich v stavebníctve.

SLOVAKTUAL hlavný partner konferencie OKNO, DVERE A FASÁDY 2018

Prihlásiť sa môžete tu:

Program konferencie

I. blok (9:00 – 12:30)

Otvorenie konferencie a prednáška o činnosti združenia

 

Ing. Holler

 

Aktuality BPB, minulosť a vízia

Mgr. Peter Robl

 

Výskumno-vývojová spolupráca SvF STU s realizačnou praxou v oblasti fasádnej techniky budov

 

prof. Ing. Boris Bielek, PhD. – Mgr. Daniel Szabó

 

Ľahké obvodové plášte budov – technický vývoj za posledných 25 rokov na Slovensku, skúsenosti z praxe

 

Ing. Milan Lavrinčík

 

Coffee break

 

foyer

 

Úskalia dodávateľkých zmlúv stavebných prác pri konaniach pred súdmi v SR

 

Ing. Juraj Nagy, PhD.

 

Úloha projektanta pri posúdení vhodnosti okien a dverí do stavby (normové a legislatívne požiadavky)

 

Ing. Štefan Rástocký

 

Revízia STN EN 14351-2:A2 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti.
Časť 1: Okná a vonkajšie dvere

Ing. Pavol Panáček, PhD.

 

Zabezpečenie FPC pri výrobe okien a dverí uplatnením manažmentu kvality podľa ISO noriem

 

Ing. Jana Vašková

 

Obed

 

II. Blok (13:30 – 17:00)

Vysokovýkonný systém pre pripojenie okien podľa normy RAL.SIGA-Fentrim

 

Bc. Karol Plaštiak

 

Vplyv tieniacej techniky na tepelnú bilanciu okna

 

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

 

Vybrané tepelno-vlhkostné problémy okenných konštrukcií

 

doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, PhD.

 

Coffee break

 

foyer

 

Použitie termovízie pri posudzovaní kvality zabudovaných okenných konštrukcií

 

Ing. Robert Žúdel, PhD.

 

Koncepčné prístupy ku obnove okien na pamiatkovo chránených budovách.

 

Ing. Boris Vavrovič, PhD.

 

Návrh smernice združenia na posudzovanie kvality vyhotovenia výplní stavebných otvorov a konštrukcií

 

Ing. arch. Marián Macko

 

Ukončenie konferencie

 

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

 

 

Prihlášky:

tajomnik@slovenergookno.sk
www.slovenergookno.sk

 

Uverejnené: 3.10.2018

Ďalšie novinky