Spoliehajte sa len na osvedčených výrobcov a predajcov okien

Nárast stavebnej produkcie vrátane výstavby bytov je na Slovensku evidentný. Odhady hovoria o min. 7 % náraste oproti predchádzajúcemu roku…
(SME, 1. December 2005)