Dverná výplň

Dverná výplň je centrálna časť vchodových dverí, ktorá zaberá najväčšiu plochu a je vyrábaná v desiatkach rôznych dizajnov.

Na obrázku môžete vidieť:

R - rám dverí

K- krídlo dverí

V - výplň dverí (v tomto prípade vložená výplň)

Pokiaľ by krídlo dverí nebolo vidieť, znamenalo by to, že bola použitá predsadená výplň dverí, ktorá krídlo prekryje.

V základnom delení rozlišujeme:

rám, krídlo a výplň dverí