Komprimačná páska

Jedným zo správnych spôsobov utesnenia pripojovacej škáry pri montáži okien a dverí je použitie komprimačnej pásky.

Dodáva sa predstlačená na kotúčoch a nahrádza až tri iné tesniace produkty. Aj preto sa nazýva multifunkčná tesniaca páska.

Vytvára 3-vrstvový tesniaci systém a plní:

  • hydroizolačnú funkciu z exteriérovej strany okna
  • vnútornú tepelno-izolačnú funkciu
  • parotesnú a vzduchotesnú funkciu z interiérovej strany okna

komprimačná páska

Komprimačné pásky na okná

Na trhu je niekoľko typov komprimačných pások, takže sú použiteľné pri rôznych typoch ostenia a prakticky v akejkoľvek stavbe. Dokážu vyrovnávať rozmerové nerovnosti.
Najvhodnejšie sú pre novostavby, kde je predpoklad rovného a vhodne pripraveného ostenia.

Aplikácia komprimačnej pásky je veľmi jednoduchá a rýchla.

 

 

aplikácia komprimačnej pásky