Kotviaci plech pre montáž okien

Kotviace plechy (kotvy, pracne) sa používajú pri montáži okien.

Pred montážou okna sa kotvy zaistia do drážok rámu okna alebo do podkladového profilu. Ich rozostupy po celom obvode okna sú dané technickou normou.

Po osadení a vyvážení okenného rámu v stavebnom otvore sa všetky kotvy namontujú do ostenia.

osadené okno pomocou kotiev - pracní

kotvy, pracne, kotviace plechy