Krídlo okna

Krídlo okna je pohyblivá resp. otvárateľná súčasť okna.

Podľa smeru otvárania rozlišujeme:

  • sklopné krídlo okna,
  • otváravé krídlo okna,
  • otváravé a sklopné krídlo okna,
  • zdvižno-posuvné krídlo,
  • sklopno-posúvne krídlo.

Okno môže mať:

  • jedno krídlo (jednokrídlové okno),
  • dve krídla (dvojkrídlové okno)
  • tri krídla (trojkrídlové okno)

Na obrázku je otváravo-sklopné okno s otvoreným krídlom.  

okno s otvoreným krídlom