Pohľadová výška

Ak sa postavíte kolmo pred zatvorené okno, potom pohľadová výška je vzdialenosť medzi okrajom okna a zasklením.

Na obrázkoch sme pohľadovú výšku zvýraznili žltou farbou.

pohľadová výška profilu okna - zvýraznenie

Pohľadová výška okna sa dá definovať aj ako pohľadová výška rámu okna plus viditeľná časť pohľadovej výšky krídla okna.

Čím je pohľadová výška menšia, tým je väčšia plocha samotného izolačného skla a teda aj viac dennného svetla.

 

Vplyv pohľadovej výšky na plochu zasklenia - praktický príklad

Predstavte si, že potrebujete okno o rozmeroch 980 x 1120 mm a záleží vám na tom, aby ste do interiéru dostali maximum svetla.

Celková plocha okna tvorená profilom rámu, profilom krídla a samotným sklom teda zaberá 1,1 m2.

Ak zvolíte plastové okno Slovaktual PASIV HL s pohľadovou výškou 119 mm tak celková viditeľná plocha zasklenia bude 0,654 m2.

Ak si vyberiete plastové okno Slovaktual OPTIM HL s pohľadovou výškou 109 mm, potom celková viditeľná plocha zasklenia bude 0,687 m2.

To je pri tomto konkrétnom rozmere okna rozdiel až 5 %!  

Dramatickejšie to je pri malých oknách. Napríklad pri sklopnom okne s rozmermi 500 x 1000 mm by ste voľbou okna OPTIM získali až o 10% denného svetla viac.

 

Znázornenie pohľadovej výšky profilu okna OS