Prievzdušnosť okien

Prievzdušnosť charakterizuje okná z hľadiska tesnosti.

Prievzdušnosť vyjadruje, koľko vzduchu prepustia zatvorené okná pri rozdiele tlaku vnútorného a vonkajšieho prostredia. Charakterizuje sa ako objemový tok v kubických metroch vzduchu za hodinu.

Tento objemový tok vzduchu sa môže vzťahovať na:

  • dĺžku škáry medzi krídlom a rámom okna a vyjadruje sa v m3/(mb.h)
  • celkovú plochu okna a vyjadruje sa v m3/(m2.h)

Na základe výsledkov merania sa okná zaraďujú do príslušnej triedy prievzdušnosti 1 až 4, pričom najtesnejšie okná spadajú do triedy 4 a najmenej tesné okná spadnú do triedy 1.

Okná a vchodové dvere sa dnes vyznačujú vysokou tesnosťou, resp. nízkou prievzdušnosťou. To na jednej strane znižuje tepelné straty, na druhej strane zvyšuje riziko nedostatočnej výmeny vzduchu v interiéri. Preto je potrebné správne a pravidelne vetrať, resp. zvoliť vhodný vetrací systém s rekuperáciou.

Prievzdušnosť okien