Solárny faktor skla – g

Solárny faktor skla (g) určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla.

Platí priama úmera, čím je solárny faktor izolačného skla vyšší, tým je interiér za oknom s takýmto sklom pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný.

Udáva sa v percentách. Najobľúbenejšie a najčastejšie predávané izolačné sklá v Slovaktuale majú hodnoty solárneho faktora od  50% do 64%

Niekedy sa označuje solárny faktor skla aj skratkou SF.

Ďalšie informácie a súvislosti nájdete v článku Nebojte sa veľkých okien. Podstatná je energetická bilancia.