Solárny faktor skla – g

Solárny faktor skla (g) určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Platí priama úmera, čím je tento faktor vyšší, tým je interiér pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný.

Udáva sa v percentách. Najobľúbenejšie a najčastejšie predávané izolačné sklá v Slovaktuale majú hodnoty solárneho faktora od  50% do 64%

Ďalšie informácie a súvislosti nájdete v článku Nebojte sa veľkých okien. Podstatná je energetická bilancia.