Solárny faktor skla – g

Solárny faktor skla určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Platí priama úmera, čím je vyšší, tým je interiér pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný.

Ďalšie informácie a súvislosti nájdete v článku Nebojte sa veľkých okien. Podstatná je energetická bilancia.