Spodné odvodnenie

Dažďová voda, ktorá prenikne cez vonkajšie okenné tesnenie, je odvádzaná odvodňovacími drážkami (kanálikmi) von.

Toto odvodnenie môže byť buď predné, kedy je rám okna na niekoľkých miestach prevŕtaný a prekrytý krytkou (obrázok hore).

Alternatívou je spodné odvodnenie, kedy je voda odvádzaná spodnou časťou profilu priamo na parapetnú dosku (obrázok dole).

V prípade predného odvodnenia môže dochádzať v okolí odtokových drážok k znečisteniu rámu okna. Preto je spodné (skryté) odvodnenie esteticky krajšie.

spodné odvodnenie na okne