Svetelná priepustnosť – LT

Hodnota prestupu svetla označuje percentuálny podiel slnečného žiarenia vo viditeľnom svetelnom spektre (380-780 nm), ktoré je prenášané z exteriéru do interiéru.

Jeho hodnota je závislá od hrúbky zasklenia, skladby sklenenej tabule ako aj príslušnej pokovenej vrstvy. Čím je hodnota LT vyššia, tým viac svetla prepustí izolačné sklo do interiéru.