V-Perfect zvar

Patentovaná technológia V-Perfect sa používa pri zváraní plastových okien.

V rohoch okien je vďaka tejto technológii dosiahnutý veľmi tenký a precízny zvar, ktorý je ale zároveň veľmi pevný.

  • Na obrázku vidíte vľavo štandardný zvar, ktorý je prekrytý fixou vo farbe použitej laminácie.
  • Na obrázku vpravo je precízny zvar V-Perfect, vďaka ktorému je možné dosiahnuť dokonalý vzhľad dreveného okna.
  • Video znázorňuje zváranie okien touto technológiou

 

 

V-perfect zvar okien