Švajčiari kúpili bránu z okien

Slovaktual je podľa nového majiteľa cestou na okolité trhy…
(Trend, č. 41/2008)