Ukončenie akcie Slovaktualu – odovzdávanie cien výhercom zlosovacej súťaže

V pondelok 16. júna v poobedňajších hodinách boli v novootvorenej predajni firmy Slovaktual v Prievidzi na Bojnickej ceste
(Prieboj, č. 25/2008)