Novinky Späť na všetky novinky

Vedecky podložené ciele (SBTi) skupiny DOVISTA do roku 2030 boli schválené!

Vedecky podložené ciele (SBTi) skupiny DOVISTA do roku 2030 boli schválené!

Znamená to, že aj SLOVAKTUAL – ako súčasť skupiny DOVISTA – sa usiluje o zníženie našej uhlíkovej stopy v súlade s cieľmi Parížskej dohody – obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

„Ako najväčší výrobca fasádnych okien a vonkajších dverí v Európe máme dobrú pozíciu na dosiahnutie vysokého vplyvu znížením emisií CO2 v rámci našich interných procesov a spolu s partnermi v hodnotovom reťazci.“ – hovorí Frank Radich, výkonný technický riaditeľ skupiny, zodpovedný za udržateľnosť v rámci celej skupiny DOVISTA.

Naše novo schválené ciele sú zamerané na zníženie našich interných emisií oxidu uhličitého (rozsah 1 a 2), ako aj na zníženie emisií oxidu uhličitého v rámci nášho hodnotového reťazca (rozsah 3).

Vedecky podložené ciele skupiny DOVISTA 2030:

  • DOVISTA A/S sa zaväzuje znížiť absolútne emisie skleníkových plynov (rozsah 1 a 2) až o 42 % do roku 2030 v porovnaní s bázickým rokom 2021.*
  • Spoločnosť DOVISTA A/S sa zaväzuje, že do roku 2030 zníži absolútne emisie skleníkových plynov z rozsahu 3 o 25 % v porovnaní s východiskovým rokom 2021.
    (Do rozsahu 3 spadajú emisie, ktoré vznikajú v dodávateľskej a odberateľskej fáze hodnotového reťazca spoločnosti – to znamená nakupovaný tovar a služby, doprava a distribúcia v rámci dodávateľského reťazca a následná doprava a distribúcia v rámci odberateľského reťazca.)

* Ciele zahŕňajú biogénne emisie a príjem z bioenergetických surovín.

Viac informácií o našich overených vedecky podložených cieľoch a našej ceste k dekarbonizácii v skupine DOVISTA nájdete v našej správe o udržateľnosti.

Niekoľko faktov o iniciatívach vedecky podložených cieľov (SBTi)

  • SBTi bola spustená v roku 2015
  • Podporuje spoločnosti v ich práci na znižovaní emisií skleníkových plynov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami o klíme tým, že poskytuje spoločnostiam metódy stanovovania cieľov a usmernenia.
  • SBTi je partnerstvom medzi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute a WWF.

Viac informácií nájdete na stránke Ambitious corporate climate action – Science Based Targets

Uverejnené: 26.6.2023

Ďalšie novinky