Všetko pre spokojnosť zákazníka

Tieto vety potvrdila aj novootvorená hala s rozlohou 2000 m2, v ktorej sú zabudované nové technologické zariadenia rozširujúce kapacity výroby hliníkových dverí a atypických okien za pomoci najmodernejšej plnoautomatizovanej linky. Táto investícia stála 25 miliónov Sk v strojnotechnologickej časti a 30 miliónov v stavebnej časti…
(Dom a byt, Október 2007)