Výroba plastových okien

Spoločnosť Slovaktual spol. s r. o. so sídlom v Pravenci sa venuje výrobe…
(Prieboj, 21. jún 2004)