Novinky Späť na všetky novinky

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

V dňoch 31.5. až 2.6.2017 sa konala už XXIII. konferencia Construmat 2017 s medzinárodnou účasťou.

V tomto roku ju organizovala Katedra materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU Bratislava. Jedným z bodov programu bola aj prehliadka nášho výrobného závodu na výrobu plastových a hliníkových okien v Pravenci.

Približne 60 účastníkov konferencie privítali 1.6.2017 v sídle spoločnosti  obaja konatelia Slovaktualu. Od tohto momentu sa profesori a vedeckí pracovníci na chvíľu ocitli v pozícii študentov – poslucháčov. Rozdelení do troch menších skupiniek si všetci postupne vypočuli prezentáciu konateľov. Prešli sa areálom firmy, expedičnou časťou, ale najmä pomedzi najmodernejšie výrobné linky, kde sme im vysvetlili celý proces výroby kvalitných okien, dverí a posuvných portálov.

Za návštevu ďakujeme všetkým zástupcom týchto siedmich univerzít:

 1. ČVUT Praha
  • Stavební fakulta, Praha
  • Kloknerúv ústav, Praha
  • Experimentální centrum, Praha
 2. VUT – Stavební fakulta, Brno
 3. VŠB-TU – Stavební fakulta, Ostrava
 4. STU – Stavebná fakulta, Bratislava
 5. SPU – Technická fakulta, Nitra
 6. ŽU – Stavebná fakulta, Žilina
 7. TU – Stavebná fakulta, Košice

 

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Príchod do areálu SLOVAKTUALu

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Prednášková miestnosť

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Naozaj vysoké zdvižno-posuvné dvere.

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Na chvíľku v tieni.

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

Obed v Meridiane.

Zástupcovia 7 univerzít na prehliadke Slovaktualu

 

Slovaktual. Okná pre život.

Uverejnené: 5.6.2017

Ďalšie novinky