Novinky Späť na všetky novinky

Záujem o okná a dvere Slovaktual je výrazný aj v krízovom období

Záujem o okná a dvere Slovaktual je výrazný aj v krízovom období

Tržby spoločnosti v turbulentnom období narástli zo 77,5 na takmer 84 mil. Eur a aj keď čistý zisk z predaja výrobkov a služieb poklesol z 2,86 na 2,26 mil. Eur, je možné hodnotiť uplynulý rok 2021 pozitívne. 

Slovaktual má za sebou veľmi náročné, ale úspešné obdobie, ktoré si po rokoch extrémne vysokých investícií vyžiadalo aj mnoho racionalizačných opatrení. Podobne, ako mnohé ďalšie spoločnosti v oknárskej branži, zápasil s rastúcimi cenami materiálov a energií, s ich dočasným nedostatkom a častými výpadkami, ale tiež s častou absenciou zamestnancov z dôvodu pandémie koronavírusu.

Ruch v stavebnom priemysle, a obzvlášť záujem o okná Slovaktual, neutíchali ani počas pandémie. Rozbehnuté projekty pokračovali viac menej v nezmenenom tempe, ľudia sa vo väčšej miere sústredili namiesto dovoleniek na renováciu svojich domov či bytov.

V mesiaci september 2021 prijal Slovaktual do výroby historicky najvyšší objem objednávok za jeden jediný mesiac –  a to 9,3 miliónov Eur.

Dopyt po oknách bol poháňaný aj opodstatnenými obavami z dramaticky rastúcich cien stavebných materiálov vo všeobecnosti. Výpadky a oneskorené dodávky niektorých komponentov spôsobili, že dodacie lehoty sa značne predlžovali, čo malo negatívny dopad na spokojnosť predajcov a zákazníkov. Situácia však bola všade podobná a Slovaktual svojich zákazníkov nestratil.

Rentabilita tržieb v roku 2021 bola 2,7 %.

Čo prispelo k úspechu Slovaktualu v krízovom období?

  • Modernizácia a reorganizácia výroby v predošlom období umožnili zvýšiť predaj na exportných trhoch. Tržby na švajčiarskom trhu sa v roku 2021 zvýšili na takmer 50 mil. Eur, čo predstavuje 60 % všetkých tržieb Slovaktualu. Keďže predaj okien do Švajčiarska bol ziskovejší ako tržby realizované na Slovensku, malo to pozitívny dopad na kladné hospodárenie.
  • Prejavil sa pozitívny efekt investičných projektov, ktoré sa realizovali v rokoch 2016-2019 v objeme cca 30 mil. Eur, najmä naplno rozbehnutá vlastná výroba izolačného skla pre vlastné okná a dvere.
  • Od 1.1. 2021 vstúpili do platnosti prísnejšie požiadavky normy, týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov, a vzrástol záujem o kvalitnejšiu triedu našich okien s lepšími tepelno-izolačnými parametrami.
  • Podarilo sa znížiť niektoré nepriame náklady a Slovaktual sa naďalej sústredí na lean manažment.
  • Nevyhnutnosťou bolo aj zvyšovanie cien okien a dverí, avšak postupne a len v nevyhnutnej miere, v závislosti od rastúcich cien priamych vstupov – teda materiálu a energií. Kompenzácia zmeny cien priamych vstupov prebiehala s 2 – 3 mesačným posunom.

Ak porovnáme rok 2021 s predkrízovým rokom 2019, tak priemerné materiálové a energetické náklady stúpli o 14 %. Vzrástli tiež mzdové náklady. Priemerná predajná cena okennej jednotky sa za rovnaké obdobie primerane zvýšila o 15,4 %.

O tom, že Slovaktual zostal aj v krízovom období spoľahlivým a stabilným zamestnávateľom svedčí fakt, že svojim zamestnancom vyplatil 13. plat v plnej výške ako za pandemický rok 2020, tak aj za rok 2021. Okrem toho, v oboch rokoch sa zamestnancom plošne zvyšovali mzdy, vždy o cca 3 %.

Slovaktual na daniach z príjmu zaplatí viac ako 1,1 milióna Eur

Najväčším míľnikom roka 2021 bola akvizícia spoločnosťou DOVISTA

Najväčším míľnikom za posledné roky bola akvizícia spoločnosti Slovaktual dánskou spoločnosťou DOVISTA, resp. VKR holdingom, kam patrí aj značka VELUX.

Spoločnosť DOVISTA oznámila 5. januára 2021 zámer získať celú divíziu Arbonia Windows, vrátane spoločnosti SLOVAKTUAL a celá akvizícia sa podarila ukončiť k 1. septembru 2021.

DOVISTA je aktuálne hrdým majiteľom popredných značiek na európskom trhu s vertikálnymi oknami a vonkajšími dverami. Skupinu DOVISTA tvorí 14 charakteristických značiek so silnými lokálnymi koreňmi. Celkovo skupina DOVISTA zamestnáva viac ako 7 500 zamestnancov a jej kľúčovými trhmi sú Dánsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Súčasťou celkového vysporiadania bol aj predaj práv duševného vlastníctva (značka Slovaktual, jej ochranné známky, domény, know-how a pod.) novému vlastníkovi za takmer 8 miliónov Eur. Išlo o jednorazovú transakciu ktorá výrazne zlepšila hospodársky výsledok, avšak súvisela so začlenením SLOVAKTUALU do skupiny DOVISTA resp. do celého VKR holdingu.

Slovaktual sa tak stáva ešte silnejšou a stabilnejšou spoločnosťou, ktorej stratégiou je ešte väčšia orientácia na potreby svojich zákazníkov a na oblasť udržateľnosti a  „zelených projektov“, v ktorých sú Dáni priekopníkmi.

Vyhliadky na rok 2022

Napriek doterajším dosiahnutým výsledkom sa na rok 2022 v Slovaktuale pozeráme s obavami.

Po pandémii dramaticky zhoršuje situáciu na trhu vojna na Ukrajine. Momentálne jej dopady najviac cítime v náraste cien energií a pohonných hmôt. Zhoršuje sa dostupnosť hypotekárnych úverov a rekordne rastie inflácia. Preto sa s najväčšou pravdepodobnosťou ani v tomto roku nevyhneme ďalším vlnám zdražovania okien, dverí a stavebného materiálu všeobecne.

V tomto roku bude veľmi náročné zachovať kladné hospodárenie. Napriek všetkému je však našim cieľom dosiahnuť v tržbách métu 90 miliónov Eur.

Uverejnené: 1.6.2022

Ďalšie novinky