Články Späť na všetky novinky

Vedľajšie vchodové dvere: môžete na nich ušetriť?

Vedľajšie vchodové dvere: môžete na nich ušetriť?

vykle sa jedná o vedľajší vstup do domu, do pivnice, do garáže alebo do technickej miestnosti. Vedľajšie vstupné dvere môžu slúžiť aj ako vstup na terasu či do záhrady. Častokrát sú zvolené aj pre vstup do záhradného domčeka.

Niekedy naozaj nie je potrebné investovať do vedľajších vchodových dverí rovnakú čiastku ako do hlavných vchodových dverí. Inokedy sa zase snaha o úsporu nemusí vyplatiť. Zhrnuli sme faktory, ktoré je dobré pri výbere vedľajších vstupných dverí zvážiť. Dozviete sa, kedy „úspora“ pri ich výbere dáva zmysel.

Ako často vedľajšie dvere používate

Vedľajšie vchodové dvere musia spĺňať celý rad technických nárokov z pohľadu materiálu, izolačných vlastností, bezpečnosti alebo rozmerov. Rozhodujúca pre výber dverí je aj frekvencia ich používania.

Teda ako často budete cez tieto dvere prechádzať, ako často ich budete otvárať a zatvárať. Je zrejmé, že pri vchodových dverách, ktoré vám budú slúžiť ako občasný alebo núdzový vstup do domu, môžete nároky na ich odolnosť znížiť.

Zatiaľ čo pre hlavné a najviac namáhané vchodové dvere odporúčame zvoliť hliník, ako vedľajšie dvere do garáže výborne poslúžia aj plastové alebo plast-hliníkové vstupné dvere.

Tepelná izolácia vedľajších vchodových dverí

Ak vedľajšie vstupné dvere nadväzujú na ďalšie priestory, sú len prechodovými dverami. Nadväzujúci priestor garáže, pivnice alebo chodby potom slúžia ako dodatočný izolačný priestor a samotné dvere môžu mať nižšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Pokiaľ však vedľajšie dvere spájajú vnútorné obytné priestory domu s vonkajším prostredím, venujte pri ich výbere pozornosť úrovni tepelnej izolácie (UD) rovnako ako pri hlavných dverách.

Na vzhľade vedľajších dverí toľko nezáleží

Väčšinu vchodových dverí môžete použiť ako pre hlavný, tak aj vedľajší vstup do domu. V praxi však málokto zvolí rovnaký dizajn dverí pre hlavný aj pre bočný vstup do domu.

Okrem materiálu práve design vedľajších dverí poskytuje najväčší priestor na úspory na ich cene.

Hlavné vchodové dvere do domu bývajú esteticky výraznejšie. Často si u nich vyberáme rôzny príplatkový design, ozdobné prvky ako napríklad vyfrézované drážky, vystúpené lizény alebo zapustené nerezové aplikácie či výrezy so sklom. Tiež sme ochotní zaplatiť za príplatkové farby alebo masívnejšie madlo. To všetko sa premieta aj do vyššej ceny.

Vedľajšie vchodové dvere naopak môžu pôsobiť veľmi nenápadne. Kľučka namiesto madla je  navyše v tomto prípade praktickejšia.

Vedeli ste, že rovnaký dizajnový model dverí môžete pri rôznom vyhotovení dostať za rôzne ceny? Napríklad dvere s obojstranne prekrytým krídlom sú drahšie, než dvere s vkladanou dverovou výplňou.

Drahšie hliníkové vchodové dvere s obojstranne prekrytým krídlom (model 215)

Vchodové dvere s obojstranne prekrytým krídlom

Lacnejšie plastové dvere s vkladanou dvernou výplňou (rovnaký model 215)

Vchodové dvere model 215 s vkladanou dvernou výplňou


S pomocou online konfigurátora vchodových dverí si môžete uľahčiť ich výber. Vďaka vloženiu nakonfigurovaných dverí do obrázku vášho domu navyše získate jasnejšiu predstavu o tom, ako by vybrané dvere mohli na vašom dome vyzerať. V rámci vizualizácie vyberáte z mnohých prvkov a môžete dvere prispôsobiť vášmu vkusu a potrebám:


Pri oboch typoch dverí platí, že by mali svojim dizajnom ladiť s celkovým charakterom stavby. V prípade novostavby je to samozrejmosť. Ak renovujete starší dom, potom je rozumné klásť dôraz najmä na úsporu energií, avšak ani vzhľad dverí by nemal stáť bokom. Rizikom „úspornej“ a postupnej rekonštrukcie môžu byť nezladené estetické zásahy do celkového charakteru stavby.

Bezpečnosť zadných vchodov

Pokiaľ vaše vedľajšie vchodové dvere vedú do zadných častí domu a sú mimo dohľadu vás alebo susedov, nešetrite na bezpečnostných prvkoch. Bezpečnostná trieda dverí určuje, ako rýchlo prípadný zlodej dvere prekoná, pri zadných dverách môže často nikým nepozorovaný získať viac času. Zadné vchodové dvere by teda mali mať minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti ako dvere hlavné.

Tip: Odporúčame vždy zvoliť dvere aspoň s trojbodovým zámkom a v prípade celosklených dverí nezabudnite na bezpečnostné izolačné sklo (VSG).

Navyše odporúčame zvážiť použitie ďalších bezpečnostných prvkov v podobe kamier alebo alarmu.

Pokiaľ vedľajšie dvere vedú do samostatnej pivnice alebo záhradného domčeka, kde nemáte uskladnené žiadne veľké poklady, potom platiť za zvýšenú bezpečnosť dverí asi nedáva zmysel.

Zvážte vhodné rozmery dverí

Zatiaľ čo hlavný vchod do domu býva riešený veľkoryso, bočný vstup do garáže by mal vyhovovať iba praktickým požiadavkám.

Uvedomte si, na čo budete vedľajší vstup využívať. Pokiaľ okrem bežného prechodu osôb zamýšľate tieto dvere využiť aj na sťahovanie nábytku, potom na veľkosti dverí záleží – a tiež to ovplyvňuje ich cenu.

Svetlo prechádzajúce cez vedľajšie vchodové dvere

Vedľajšie vchodové dvere napríklad nemusíte tak často používať na vstup a odchod z domu, ale v mnohých prípadoch môžu dobre poslúžiť ako zdroj svetla do zadných a vedľajších nebytových priestorov domu. Viac denného svetla získate nielen výberom správneho modelu dverí s výrezmi so sklom, ale aj rozšírením dverí o bočné svetlíky alebo nadsvetlík.

Hluk z dielne v pivnici alebo garáži

Nároky na zvukovú izoláciu a prenos hluku nemusia byť pri vedľajších dverách také vysoké, pokiaľ vedú do pivnice alebo garáže. Tieto priestory predstavujú samy o sebe ďalšiu bariéru na prenikanie hluku z vonkajšieho prostredia.

Na druhej strane, veľmi záleží na vašom životnom štýle a koníčkoch. Pokiaľ budete mať v rodine kutila, ktorý využíva garáž alebo pivnicu ako dielňu a používa aj hlučné náradie, odporúčame naopak zvukovú izoláciu nepodceniť. Rovnako nepríjemné môže byť aj štartovanie áut v garáži v prípadoch, keď garáž nadväzuje priamo na obytný priestor domu.

Smer otvárania vedľajších dverí

Hlavné vchodové dvere sa najčastejšie otvárajú dovnútra, pri málo používaných vedľajších dverách môžete zvoliť otváranie smerom von. Vedľajšie vstupné dvere často vedú do dielne, garáže alebo záhradného domčeka, kde pre vnútorné otváranie nemusí byť dostatok priestoru. Na cenu dverí však smer otvárania nemá vplyv.

Viac o vchodových dverách tu

 

Uverejnené: 27.11.2022

Ďalšie články