Novinky Späť na všetky novinky

Najväčší slovenský výrobca okien prekonal hranicu 100 miliónov eur.

Najväčší slovenský výrobca okien prekonal hranicu 100 miliónov eur.

Obrovské investície do moderných výrobných hál a automatizovaných liniek v uplynulých rokoch majú pozitívny dopad na kvalitu, efektivitu výroby a vysokú produktivitu práce. Slovaktual v roku 2022 posilnil svoju pozíciu nielen na domácom slovenskom trhu, ale najmä v Rakúsku a Českej republike.

  • Tržby z predaja okien a dverí narástli z 83 na 102 miliónov eur.
  • Každý pracovný deň vyrobil Slovaktual približne 2000 okenných jednotiek.
  • Najviac sa predaju okien SLOVAKTUAL darilo na rakúskom trhu, kde Slovaktual medziročne zvýšil tržby o 56 %. V Českej republike dosiahol podobne nárast o 48 % a na domácom slovenskom trhu zvýšil Slovaktual tržby o 20 %.
  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24%, ceny okien a dverí vzrástli primerane tomu o 23 %.
  • Výsledok hospodárenia 4,76 miliónov eur je efektom zvýšenej produktivity práce, rozšírenia výroby o ďalšie moderné zváračky s technológiou V-Perfect a signifikantného dopadu vlastnej modernej výroby izolačných skiel v Pravenci.
  • Spoločnosť v roku 2022 zamestnávala 725 zamestnancov, z toho 77 bolo agentúrnych.
  • Produktivita práce a dobré výsledky umožnili zvýšiť mzdy svojim zamestnancom o 7 % v roku 2023.

Prvá polovica roka 2022 poznačená vysokým dopytom po oknách SLOVAKTUAL.

Spoločnosť síce disponuje oveľa väčšou výrobnou kapacitou, ako ktorýkoľvek iný výrobca okien na Slovensku, extrémne vysoký dopyt ale zapríčinil dlhšie dodacie termíny. Situáciu sa podarilo stabilizovať  v druhej polovici roka, keď Slovaktual získal nových zamestnancov a zároveň začal pomaly chladnúť trh a pozvoľna klesal príjem objednávok od zákazníkov.

Výsledkom je, že Slovaktual v roku 2022 vyrobil 527 457 okenných jednotiek, čo je o 7 tisíc viac ako v roku 2021.

Najrýchlejšie rástol záujem o hliníkové okná a dvere, medziročne o 8 %. Dopyt po vyššej triede okien s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami bol tiež dôsledkom zákona o energetickej hospodárnosti budov. Dnešné novostavby už musia disponovať energetickým certifikátom so začlenením do triedy A0. Spoločnosť sa od októbra intenzívne sústredí aj na zákazníkov, ktorí plánujú využiť dotácie z Plánu obnovy.

výroba hliníkových dverí

Ceny okien rástli primerane rastúcim cenám vstupov.

Rast cien materiálových vstupov a energií zásadne ovplyvnil hospodárenie spoločnosti aj v roku 2022. V prostredí vysokej inflácie, zvýšených úrokových sadzieb a všeobecnej neistoty upravoval Slovaktual ceny svojich výrobkov len veľmi opatrne a v nevyhnutnej miere.

Spotreba materiálu a energií medziročne vzrástli zo 65 na 81 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 24 %. Tržby z predaja okien a dverí rástli prakticky rovnakým tempom (23 %) a síce z 83 na 102 miliónov eur.

Dobrý hospodársky výsledok dosiahla spoločnosť prijatím množstva racionalizačných opatrení, sústavným optimalizovaním nákladov a hľadaním rezerv. Výrazne sa podarilo medziročne zvýšiť produktivitu práce. Veľkým prínosom k pozitívnemu výsledku hospodárenia je výroba izolačného skla pre okná SLOVAKTUAL a pre sesterskú spoločnosť Wertbau v Nemecku, ktorá rovnako patrí do skupiny DOVISTA. V roku 2022 bolo v Pravenci vyrobených 304 tisíc štvorcových metrov izolačného skla s termoplastickým dištančným rámikom.

Výroba izolačného skla v Slovaktuale

Slovaktual je stabilný, spoľahlivý a atraktívny zamestnávateľ.

Svojim zamestnancom minulý rok vyplatil 13. plat v plnej výške, rovnako tak aktuálne v apríli za rok 2022. Okrem toho, v dvoch predošlých rokoch svojim zamestnancom plošne zvyšoval mzdy, každoročne o 3 %.

Od apríla 2023 opäť zvyšuje základné mzdy, tentoraz až o 7 %.

Spoločnosť kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Výroba okien v Slovaktuale

Uvedomuje si tiež  dôležitosť vzdelávania a do školení ľudí pravidelne investuje množstvo zdrojov.

Uverejnené: 6.4.2023

Ďalšie novinky