Novinky Späť na všetky novinky

Vymeňte okná a využite dotácie z plánu obnovy

Vymeňte okná a využite dotácie z plánu obnovy

Náklady na energie citeľne rastú a optimálne vykúrený dom sa stáva luxusom. Okrem toho, staršie domy počas vykurovacej sezóny trpia tak výraznými únikmi tepla, že ide o trestuhodné mrhanie peniazmi.

Cena tepla je naozaj vysoká a nižšia už s veľkou pravdepodobnosťou nebude.

Ak máte dom starší ako 10 rokov, potom práve teraz môžete využiť dotácie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne z programu Obnov dom.

Nutnou podmienkou je zníženie potreby primárnej energie aspoň o 30%. To dosiahnete najmä zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa domu, teda zateplením a výmenou okien, resp. ďalšími opatreniami. V takomto prípade môžete z Plánu obnovy získať späť až 75 % oprávnených vynaložených nákladov, maximálne však 15.000 Eur.

V kombinácii s ďalšími rozumnými opatreniami môžete znížiť celkovú potrebu primárnej energie o viac ako 60 % a získať tak dodatočný bonus 4000 Eur.

To znamená, že maximálna výška dotácie sa môže vyšplhať až na 19.000 Eur.

Nižšie v článku sme zhrnuli podmienky získania dotácie a všetko podstatné, čo treba vedieť o dotačnom programe Obnov dom. Popri tom vám poradíme, aké okná momentálne najlepšie prispejú k šetreniu energií a zároveň spĺňajú podmienky na získanie príspevku z Plánu obnovy. Inšpiráciu na prerábku starších domov nájdete na stránke projektu RenovActive. 

Využite aktuálnu akciu: Z ceny okien vám dáme bonus 10 % na nové vchodové dvere.

Prečo je výmena okien pri obnove staršieho domu takmer nevyhnutnosť?

Predpokladajme, že váš dom je postavený alebo rekonštruovaný pred rokom 2012. Je veľmi pravdepodobné, že máte plastové okná s dvojsklom. Dvojsklo má však výrazne horšie tepelno-izolačné vlastnosti ako moderné trojsklá s teplými rámikmi. Na úniky tepla má okrem kvality izolačného skla vplyv aj typ a kvalita profilového systému plastových okien. Tam tiež došlo od roku 2012 k posunu v kvalite.

Ak si vezmete moderné okná PASIV so stavebnou hĺbkou 85 mm a trojsklom s dnes už bežnou hodnotou Ug = 0,5 W/(m2K), tak v porovnaní s oknami spred roka 2012 znížite tepelné straty cez okná o viac ako 40%.

Nezabudnite ani na vonkajšie tienenie. Na vonkajšie žalúzie alebo rolety sa takisto vzťahuje dotácia. Ide totiž o to, že vďaka tieniacej technike v lete nedochádza k prehrievaniu interiérov, vy tak šetríte energie a náklady na klimatizáciu. Vďaka vonkajším žalúziám a ich správnemu používaniu môžete v letnom období dosiahnuť až o 10 °C nižšiu teplotu v interiéri.

Čo podstatné treba vedieť o dotačnom programe Obnov dom?

  1. Kto môže požiadať o dotáciu?

Ak ste fyzická osoba a vlastníte na Slovensku rodinný dom, ktorý bol postavený najneskôr v roku 2012 a ktorý sa využíva predovšetkým na bývanie.

K žiadosti budete potrebovať občiansky preukaz a list vlastníctva. Pre preukázanie veku stavby potrebujete buď kolaudačné rozhodnutie alebo znalecký posudok alebo potvrdenie mestského či obecného úradu o veku stavby. Po novom SAŽP nebude vyžadovať k žiadosti predložiť stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby.

(Pôvodná podmienka trvalého pobytu v rekonštruovanom rodinnom dome bola v marci zrušená. Rovnako bola zrušená aj podmienka, že žiadateľ nemá dlhy voči štátu – teda voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a pod. Platí však, že žiadateľ nesmie byť odsúdený v ekonomickej trestnej činnosti.) 

  1. Na čo môžete čerpať príspevok?

Dotáciu môžete čerpať na stavebné práce, výrobky a služby, ktoré priamo súvisia s realizáciou obnovy rodinného domu objednané po 1. februári 2020.

Povinná skupina opatrení A

Pod obnovou sa rozumie napríklad zateplenie obvodového plášťa domu, výmena okien a vonkajších dverí, zateplenie strechy, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia alebo na teréne, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu. Po novom stačí zrealizovať aspoň jedno z opatrení tejto povinnej skupiny A.

(Pôvodná požiadavka, aby aspoň polovica z celkových oprávnených výdavkov boli zo skupiny A, sa v marci zrušila.)

Ostatné opatrenia (B) znižujúce potrebu primárnej energie

Ďalej ide o inštaláciu tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, solárneho kolektora, plynového kondenzačného kotla, rekuperácie, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, realizácia zelenej strechy. Príspevok môžete čerpať aj na tieniacu techniku.

Finančné príspevky z Plánu obnovy budú vyplatené až potom, ako skončíte s rekonštrukčnými a modernizačnými prácami, a uhradíte faktúry za tovar a služby. Všetky doklady predložíte Slovenskej agentúre životného prostredia SAŽP, ktorá posúdi

  1. Akú výšku príspevku môžete získať?

Výška príspevku závisí od toho, akú celkovú energetickú úsporu sa vám podarí po obnove domu dosiahnuť. V prípade zateplenia, výmeny okien apod. to závisí aj od plochy v m2.

Pri výmene okien sú  maximálne uznateľné náklady 264,50 EUR/m2, ale budú zvýšené kvôli inflácií. 

Štandardná fyzická osoba môže získať maximálne 75 % uznateľných nákladov. Ak sa vám obnovou domu podarí dosiahnuť úsporu energií od 30 do 60 %, výška príspevku môže byť maximálne 15.000 EUR.

Ak po obnove domu dokážete šetriť viac ako 60 % energií v porovnaní s potrebou energie pred obnovou, potom môžete získať až 19 tisíc EUR.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená fyzická osoba až 95 % za podmienky dosiahnutia úspory energií aspoň  30 %. Strop je pritom 18.000 EUR.

  1. Ako preukážete úsporu energie?

Do troch mesiacov od podpísania zmluvy je potrebné preukázať energetickú hospodárnosť rodinného domu pred obnovou a po obnove a to odborne spôsobilou osobou. Potrebujete teda projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát.

Vzory nájdete tu.

Náklady na vyhotovenie energetického certifikátu sú tiež oprávnenými nákladmi, na ktoré je možné získať príspevok.

Nezabudnite na fotodokumentáciu od pôvodného stavu až po finálny stav po obnove.

Energetický certifikát budovy stačí predložiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy.

  1. Aké okná spĺňajú podmienky pre získanie dotácie?

Odporúčame zvoliť okná, ktoré majú najlepšie možné parametre tepelnej izolácie, to znamená najnižší súčiniteľ prestupu tepla cez celé okno (Uw). Takéto okná totiž najlepšie prispejú k dosiahnutie celkovej úspory energií.

Plastové okno Slovaktual PASIV so stavebnou hĺbkou 85 mm v kombinácii s izolačným trojsklom s Ug = 0,5 W/(m2K) a teplým dištančným rámikom Swisspacer Ultimate dosahuje vynikajúcu hodnotu Uw = 0,72 W/(m2K).

V prípade štandardného staršieho rodinného domu so staršími oknami s dvojsklom môžete len výmenou okien dosiahnuť úsporu energie viac ako 15 %.

S dotáciou samozrejme môžete rátať aj v prípade, že zvolíte okno Slovaktual OPTIM, kde hodnota Uw dosahuje veľmi podobné hodnoty tepelnej izolácie Uw od 0,76 W/(m2K).

Okrem toho, medzi širokou ponukou izolačných skiel môžete vybrať iné trojsklo vhodné na južnú stranu domu a iné trojsklo vhodné na severnú stranu domu. Môžete tak rozumne využívať energiu získanú zo slnka. Vďaka solárnym ziskom ešte viac znížite potrebu energie na vykurovanie v zimnom období. Celkovo tak zlepšíte energetickú bilanciu domu.

  1. Kedy môžete podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov?

Nová výzva na predkladanie žiadostí je plánovaná na koniec apríla 2023.

 

Ako získať dotácie na okná a finančný príspevok na celkové náklady? 

  • Poraďte sa s nezávislými odborníkmi, ktorí váš rodinný dom komplexne posúdia z energetického pohľadu. Zoznam autorizovaných odborníkov nájdete na tomto portáli.
  • Navštíviť môžete niektorú z 10 regionálnych kancelárii Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), kde získate informácie a odbornú pomoc z prvej ruky.
  • Je veľmi pravdepodobné, že súčasťou vašej rekonštrukcie budú aj okná. Navštívte preto niektorú z našich vzorkových predajní po celom Slovensku a pýtajte sa na najkvalitnejšie okná s trojsklom s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu možnú úsporu energie.

Prípadne vyplňte stručný formulár pre cenovú ponuku a do poznámky na konci uveďte, že sa jedná o program „Obnov dom“. My už budeme vedieť, aké okná Vám odporučiť a naceniť.

Viac o celom programe z plánu obnovy nájdete na stránke www.obnovdom.sk

Nezabudnite na širšie súvislosti. Cieľom programu Obnov dom je znížiť energetickú náročnosť starších domov a zlepšiť tak hospodárenie vašich domácností. Efektom bude zároveň lepšia kvalita nášho životného prostredia a zdravia, keďže obnova starších domov prispeje k zníženiu emisií CO2.

 

Uverejnené: 27.3.2023

Ďalšie novinky