Články Späť na všetky novinky

Dištančný rámik. Dôležitá súčasť izolačného skla.

Dištančný rámik. Dôležitá súčasť izolačného skla.

Pokiaľ sa rozhodujete o nových oknách, určite sa zaujímate o ich izolačné vlastnosti. Vašou prioritou by malo byť, aby okno dosahovalo čo najvyššiu tepelnú izoláciu a teda – čo najnižšie tepelné straty.

Viete, že okno sa skladá z rámu, z izolačného skla a z dištančného rámika. Všetky tieto komponenty sú z materiálov s rôznou tepelnou vodivosťou a preto majú aj iné izolačné vlastnosti.

Na úroveň tepelnej izolácie celého okna, ktorá je vyjadrená indexom Uw, tak priamo vplývajú tieto tri hodnoty:

  • index prechodu tepla cez izolačné sklo (Ug)
  • index prechodu tepla cez rám okna (Uf)
  • lineárny súčiniteľ prechodu tepla cez dištančný rámik (ψ)

Pre výsledné porovnanie kvality okien je teda najdôležitejšia práve hodnota Uw.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 okna pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C).

Pre ľahšie zapamätanie, písmeno „w“ v Uw je od slova window (okno), písmeno „g“ v Ug je od slova glass (sklo), písmeno „f“ v Uf je od slova frame (rám). 

 

Čo je to dištančný rámik.

Keď hovoríme o izolačnom skle, spravidla máme na mysli izolačné dvojsklo, ale čoraz častejšie  trojsklo. To znamená, že izolačné sklo je zložené z dvoch alebo troch sklených tabúľ.

Dištančný rámik, nazývaný tiež vymedzovací rámik, pevne oddeľuje 2 sklené tabule po celom obvode, v rovnakej vzdialenosti od seba. Umožňuje tak vytvoriť medzisklený priestor.

V prípade trojskla sú použité dva dištančné rámiky a 3 sklené tabule, ktoré spolu vytvárajú dva medzisklené priestory.

Na obrázku sú dištančné rámiky označené v žltom krúžku.

PASIV s TPS

Príklad: izolačné trojsklo v skladbe 4/16/4/14/6 vyjadruje, že prvá sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, dištančný rámik je široký 16 mm, stredná sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, druhý dištančný rámik je široký 14 mm a tretia sklená tabuľa má hrúbku 6 mm. Celkovo je tak izolačné trojsklo hrubé 44 mm.

 

Typy dištančných rámikov

 • Termoplastické dištančné rámiky
 • Kombinované dištančné rámiky (plast / nerezová fólia)
 • Hliníkové a nerezové dištančné rámiky

 

V každej skupine je niekoľko druhov dištančných rámikov rôznej kvality a s rôznymi hodnotami lineárneho súčiniteľa prechodu tepla PSÍ (ψ). Všeobecne však platí, že v porovnaní s modernými dištančnými rámikmi, majú hliníkové rámiky najhoršie parametre.

 

Reálny vplyv dištančného rámika na Uw okna

Porovnajme teraz hliníkový rámik s termoplastickým rámikom v praxi.

Uvažujme otváravé /otváravo-sklopné plastové okno Slovaktual STANDARD v rozmere 1500 x 1500 mm. Pre výpočet indexu prechodu tepla cez okno (Uw) použijeme v oboch prípadoch izolačné trojsklo s Ug = 0,5 W/(m2K). Zmeníme len dištančné rámiky.

 • V prvom prípade sme použili hliníkový rámik, ktorého hodnota ψ je 0,080 W/(mK), a dosiahli sme hodnotu Uw až 1,05 W/(m2K).
 • V druhom prípade sme použili termoplastický rámik FlexispacerTPS, ktorého hodnota ψ je 0,034 W/(mK), a tu sme dosiahli hodnotu Uw = 0,90 W/(m2K).

To znamená, že pri použití rovnakého plastového okna a rovnakého trojskla sme len zmenou dištančného rámika zlepšili tepelnoizolačné hodnoty okna až o 15%.

 

Úlohy dištančného rámika

Medzisklený priestor je pri výrobe vyplnený inertným (vzácnym) plynom, ako je argón alebo kryptón. Úlohou dištančného rámika je zabrániť úniku inertného plynu z medziskleného priestoru a zároveň zabrániť prenikaniu vodných pár dovnútra.

Takto si sklo zachová svoje izolačné vlastnosti (Ug) a zároveň sa zamedzí tomu, aby sa okná rosili v medzisklenom priestore.

Ďalšou úlohou dištančného rámika je vytvoriť tzv. teplú hranu. Kvalita izolačných skiel sa stále zvyšuje a dnešné hodnoty Ug sú bežne na úrovni 0,6 W/(m2K) aj 0,5 W/(m2K). Je dôležité, aby s hodnotami Ug držal krok aj dištančný rámik. Hliníkové rámiky s vysokou tepelnou vodivosťou stále viac a viac nahrádzajú tzv. teplé rámiky, kde tepelná vodivosť je veľmi nízka.

Preto, keď investujete do plastových alebo hliníkových okien, vždy požadujte izolačné sklo s teplým rámikom. Hliníkový dištančný rámik už v žiadnom prípade neodporúčame.

 

Ako dištančný rámik zabráni roseniu okien

Predstavte si situáciu, že vonku je ráno mínus 15°C a v byte máte 20°C. Máte doma dve rovnaké okná Slovaktual PASIV s izolačným trojsklom.  V jednom z nich sú hliníkové dištančné rámiky a v druhom sú termoplastické (teplé) dištančné rámiky. Všimnite si priebeh izoterm na nasledovnom obrázku.

Izotermy PASIV

Ak je relatívna vlhkosť v byte 50 %, je rosný bod 9,3°C. To znamená, že vodná para sa vyzráža na všetkých plochách v miestnosti, ktoré majú teplotu 9,3°C a nižšiu. Na obrázku vpravo vidíte, že nad zasklievacou lištou, pri hliníkovom dištančnom rámiku, teplota povrchu klesne hlboko pod túto teplotu (na úroveň 5 – 6°C) a teda sa tam vodná para obsiahnutá vo vzduchu v domácnosti vyzráža.  To vnímame ako rosenie okien.

Na rovnakom okne a s rovnakým trojsklom, ale s termoplastickým dištančným rámikom, je na rovnakom mieste, nad zasklievacou lištou, povrchová teplota približne 12°C a teda sa tam nevyskytuje žiadne rosenie.

SLOVAKTUAL ponúka svojim zákazníkom niekoľko kvalitných teplých rámikov. Okrem rámikov Swisspacer a TGI predovšetkým termoplastický dištančný rámik Flexispacer TPS, ktorý je štandardne a exkluzívne dodávaný vo všetkých izolačných sklách, ktoré sú vyrábané v úplne novej a maximálne automatizovanej výrobnej hale Slovaktualu v Pravenci.

Ďalší článok o tepelnej izolácii okien nájdete tu.

 

MN

Uverejnené: 10.3.2019

Ďalšie články