Články Späť na všetky novinky

Dištančný rámik. Dôležitá súčasť izolačného skla.

Dištančný rámik. Dôležitá súčasť izolačného skla.

Pokiaľ sa rozhodujete o nových oknách, určite sa zaujímate o ich izolačné vlastnosti. Vašou prioritou by malo byť, aby okno dosahovalo čo najvyššiu tepelnú izoláciu a teda – čo najnižšie tepelné straty.

Viete, že okno sa skladá z rámu, z izolačného skla a z dištančného rámika. Všetky tieto komponenty sú z materiálov s rôznou tepelnou vodivosťou a preto majú aj iné izolačné vlastnosti.

Na úroveň tepelnej izolácie celého okna, ktorá je vyjadrená indexom Uw, tak priamo vplývajú tieto tri hodnoty:

Pre výsledné porovnanie kvality okien je teda najdôležitejšia hodnota Uw.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 okna pri rozdiele teplôt 1 Kelvin (resp. 1 °C).

Pre ľahšie zapamätanie, písmeno „w“ v Uw je od slova window (okno), písmeno „g“ v Ug je od slova glass (sklo), písmeno „f“ v Uf je od slova frame (rám). 

 

Čo je to dištančný rámik.

Keď hovoríme o izolačnom skle, spravidla máme na mysli izolačné dvojsklo, ale čoraz častejšie  trojsklo. To znamená, že izolačné sklo je zložené z dvoch alebo troch sklených tabúľ.

Dištančný rámik, nazývaný tiež vymedzovací rámik, pevne oddeľuje 2 sklené tabule po celom obvode v rovnakej vzdialenosti od seba.

Umožňuje tak vytvoriť (vymedziť) medziskelný priestor, preto sa nazýva aj vymedzovací rámik.

V prípade trojskla sú použité dva dištančné rámiky a 3 sklené tabule, ktoré spolu vytvárajú dva medzisklené priestory.

Na obrázku sú dištančné rámiky označené v žltom krúžku.

PASIV s TPS

Príklad: izolačné trojsklo v skladbe 4/16/4/14/6 vyjadruje, že prvá sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, dištančný rámik je široký 16 mm, stredná sklená tabuľa má hrúbku 4 mm, druhý dištančný rámik je široký 14 mm a tretia sklená tabuľa má hrúbku 6 mm. Celkovo je tak izolačné trojsklo hrubé 44 mm.

Úlohy dištančného rámika

Medziskelný priestor je pri výrobe izolačného skla vyplnený inertným (vzácnym) plynom, ako je argón alebo kryptón. Tieto plyny sa okrem iného vyznačujú aj nízkou tepelnou vodivosťou.

Úlohou dištančného rámika je

  • zabrániť úniku inertného plynu z medziskelného priestoru izolačného dvojskla alebo trojskla,
  • zabrániť prenikaniu vodných pár do vnútra medziskelného priestoru.

Takto si sklo zachová svoje izolačné vlastnosti (Ug) a zároveň sa zamedzí tomu, aby sa okná rosili v medziskelnom priestore.

Ďalšou úlohou dištančného rámika je

  • vytvoriť tzv. teplú hranu.

Preto je najlepší taký dištančný rámik, ktorý má najnižšie hodnoty tepelnej vodivosti. Vytvorenie teplej hrany prispeje k výraznemu zlepšeniu celkových izolačných vlastností okna a zároveň v zimných mesiacoch zabráni kondenzícii vodných pár na vnútornej tabuli skla, teda roseniu okien.

Kvalita izolačných skiel sa stále zvyšuje a ich dnešné hodnoty Ug sú bežne na úrovni 0,6 W/(m2K) aj 0,5 W/(m2K).

Je dôležité, aby s vynikajúcimi hodnotami Ug držal krok aj dištančný rámik.

 

Typy dištančných rámikov

  • Termoplastické dištančné rámiky
  • Kombinované dištančné rámiky (plast / nerezová fólia)
  • Hliníkové a nerezové dištančné rámiky

V každej skupine je niekoľko druhov dištančných rámikov rôznej kvality a s rôznymi hodnotami lineárneho súčiniteľa prechodu tepla PSÍ (ψ). Všeobecne však platí, že v porovnaní s modernými termoplastickými alebo kombinovanými dištančnými rámikmi, majú hliníkové rámiky najhoršie parametre.

Hliníkové rámiky s vysokou tepelnou vodivosťou sú čoraz viac nahrádzané tzv. teplými rámikmi, kde tepelná vodivosť je veľmi nízka.

Preto, keď investujete do plastových alebo hliníkových okien, vždy požadujte izolačné sklo s teplým rámikom. Hliníkový dištančný rámik už v žiadnom prípade neodporúčame.

Reálny vplyv dištančného rámika na Uw okna

Porovnajme teraz hliníkový rámik s termoplastickým rámikom v praxi.

Uvažujme otváravé /otváravo-sklopné plastové okno Slovaktual STANDARD v rozmere 1500 x 1500 mm. Pre výpočet indexu prechodu tepla cez okno (Uw) použijeme v oboch prípadoch izolačné trojsklo s Ug = 0,5 W/(m2K). Zmeníme len dištančné rámiky.

  • V prvom prípade sme použili hliníkový rámik, ktorého hodnota ψ je 0,080 W/(mK), a dosiahli sme hodnotu Uw až 1,05 W/(m2K).
  • V druhom prípade sme použili termoplastický rámik FlexispacerTPS, ktorého hodnota ψ je 0,034 W/(mK), a tu sme dosiahli hodnotu Uw = 0,90 W/(m2K).

To znamená, že pri použití rovnakého plastového okna a rovnakého trojskla sme len zmenou dištančného rámika zlepšili tepelnoizolačné hodnoty okna až o 15%.

Ako dokáže teplý rámik zabrániť roseniu okien

Na tému rosenia sme spracovali samostatný článok – Rosenie okien – prečo vzniká a ako mu zabrániť?

Na jeho konci nájdete prípadovú štúdiu, ako dokáže teplý dištančný rámik zabrániť roseniu.

Ďalšie súvisiace články

Okná a energetická hospodárnosť budov – nová norma vstúpi do platnosi 1.1.2021

Tepelná izolácia okien

 

Uverejnené: 10.3.2019

Ďalšie články