Aretácia okien a dverí

Zaistenie otvoreného krídla okna alebo dverí proti nežiadúcemu pohybu.

Otvorené krídlo okna alebo posuvných dverí zostáva v nastavenej polohe.