Francúzske okná

Pojem "Francúzske okná" sa zaužíval pre okná alebo dvere s presklením od podlahy až ku stropu.

Môžu viesť na terasu, na balkón alebo do záhrady.  Ako vidíte na obrázku, čoraz častejšie sa využívajú aj vo vyšších poschodiach. Tu však musí byť  zvýšený dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia, čo sa dá dosiahnuť  bezpečnostným sklom a vonkajším zábradlím, ideálne v nerušivom sklenom vyhotovení. Myslite tiež dopredu na to, akým spôsobom vyriešite v miestnosti s francúzskymi oknami vykurovanie.

Typy francúzskych okien.

Francúzske okná môžu byť realizované ako:

  • fixné okná, bez možnosti otvárania (Tu si však treba uvedomiť, že z exteriéru k nim musíte mať prístup, aby ich bolo možné umyť.)
  • klasické otváravé, resp. otváravo-sklopné okná
  • zdvižno-posuvné portály (HST)
  • posúvno-sklopné portály (PSK)

Ukážky referenčných stavieb s francúzskymi oknami

francúzske okná slovaktual

francúzske okná Slovaktual v garden tower