Francúzske okná

Pojem "Francúzske okná" sa zaužíval pre okná alebo posuvné dvere s presklením od podlahy až ku stropu.

Môžu viesť na terasu, na balkón alebo do záhrady.  Ako vidíte na obrázku, čoraz častejšie sa využívajú aj vo vyšších poschodiach. Tu však musí byť  zvýšený dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia, čo sa dá dosiahnuť  bezpečnostným sklom a vonkajším zábradlím, ideálne v nerušivom sklenom vyhotovení.

Francúzske okno môže byť realizované ako:

  • fixné okno, bez možnosti otvárania
    (uvedomte si ale, že z exteriéru k nemu musíte mať prístup, aby ho bolo možné umyť.)
  • balkónové dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové, otváravé resp. otváravo-sklopné
  • zdvižno-posuvné dvere (HS portál)
  • sklopno-posuvné dvere (PSK dvere)

Nezabudnite dopredu premyslieť aj to, akým spôsobom vyriešite v miestnosti s francúzskymi oknami vykurovanie.

Ukážky referenčných stavieb s francúzskymi oknami

francúzske okná slovaktual

francúzske okná Slovaktual v garden tower